Projektitutkija, Aluetiede (BETH)

Vaasan yliopisto luo inspiroivan ympäristön tehdä merkityksellistä työtä osana hyvinvoivaa ja monimuotoista yliopistoyhteisöä. Teemme ennakkoluulotonta ja ajan haasteisiin vaikuttavaa monitieteellistä tutkimusta, joka luo vastuullisemman tulevaisuuden. Kansainvälisesti arvostettu koulutuksemme antaa opiskelijoille taidot ja asenteen muuttaa huomista. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt projektitutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä alkaa elo-syyskuun 2024 aikana sopimuksen mukaan ja päättyy elokuussa 2026. Tehtävä sijoittuu Johtamisen akateemiseen yksikköön aluetieteen oppiaineeseen.  Työn suorituspaikka on Vaasa, osittainen etätyöskentely on kuitenkin mahdollista. 

Sinun tehtäväsi

Toimit projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa” (2022-2026).

Tutkimushankkeessa tehdään kansainvälistä uraauurtavaa tutkimusta alan johtavien tutkijoiden kanssa. Tutkimme uuden teknologian myötä kehittyviä uudenlaisia tiedon jalostamisen maantieteitä: miten tietoa jalostetaan, jaetaan ja liikutellaan etäläsnärobottien, hologrammien, virtuaalisten avattarien ja virtuaalisten tilojen avulla. Tutkimusta tehdään pääosin kvalitatiivisten menetelmien, kuten haastattelujen, havainnoinnin ja päiväkirjojen avulla, sekä kyselyiden avulla. Projektitutkijan tehtävään sisältyy 1-2 kk kansainvälinen tutkijavierailu alan johtavassa tutkimusryhmässä sekä osallistumista kansainvälisiin konferensseihin. Voit tutustua tutkimushankkeen tiivistelmään täältä.

Tehtävänäsi projektitutkijana on:

  • Tutkimustehtävät ja tutkimuksen julkaiseminen osana tutkimustiimiä
  • Joitakin opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen liittyviä tehtäviä
  • Joitakin hallinnollisia tehtäviä

Tehtävä on tutkimuspainotteinen ja tehtävän tutkimus kohdentuu johtamisen yksikön Julkinen toiminta ja hallinta -tutkimusryhmään. Tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijoita tarkastelemaan julkisen toiminnan olemukseen ja muutokseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyötä tehdään myös Vaasan yliopiston monitieteellisten tutkimusalustojen InnoLab ja Digital Economy kanssa. Lisäksi tehtäviisi voi kuulua muita erikseen sovittavia tehtäviä. Osallistut tutkimusryhmän jäsenenä myös täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan. 

Vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta

Projektitutkijana sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämää taitoa ja kykyä. Projektitutkijan tehtävään voidaan valita maisterin tutkinnon suorittanut ja esimerkiksi väitöskirjaa viimeistelevä tohtoriopiskelija. Tehtävään voidaan myös valita jo väitellyt tutkija, jolloin nimeke on tutkijatohtori.

Tehtävään valittavalta odotamme erittäin hyviä analyyttisiä taitoja, tieteellisen kirjoittamisen osaamista sekä kommunikointitaitoja. Näytöt empiirisen tutkimuksen menestyksekkäästä toteuttamisesta (esim. haastattelut, etnografinen tutkimus) ja tutkimusyhteistyöstä tutkimushankkeen teemassa katsotaan eduksi. Samoin vastaavien projektitehtävien menestyksekäs hoitaminen, kokemus korkeatasoisista julkaisusta, konferensseista ja tutkimusprojekteista katsotaan eduksi. Katsomme niin ikään eduksi kvalitatiivisten menetelmien (erityisesti haastattelut, kysely, havainnointi) osaamisen; osaamisen innovaatio-, tiedon jalostamisen-, ja/tai luovuuden tutkimuksesta; osaamisen teknologioiden ihmistieteellisestä ja/tai posthumanistisesta tutkimuksesta, sekä osaamisen ihmismaantieteen ja/tai aluetieteen tutkimuskentistä.

Valittavalta henkilöltä odotamme kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiä. Olet valmis jakamaan osaamistasi kollegoidesi kanssa sekä kehittämään itseäsi tutkijana.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tavoitteena on, että kaikki yliopiston tehtäviin rekrytoidut henkilöt saavuttavat suomen kielessä vähintään peruskielitaidon neljän vuoden sisällä rekrytoinnista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Tarjoamme sinulle

Tehtävässä tukenasi ovat kansainvälisen tutkimusryhmämme asiantuntijat. Tässä monipuolisessa tehtävässä on myös tilaa kehittää osaamistasi. Tule osaksi asiantuntevaa ja mukavaa tiimiämme!  

Edistämme työntekijöidemme kokonaisvaltaista työhyvinvointia muun muassa tarjoamalla kuntoilu- ja kulttuurietuja, laajan työterveyshuollon palveluita sekä monipuolisia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Myös joustavat työaikajärjestelyt ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön tukevat työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasolle 2-4 (n. 2225-2775 €/kk) ja tutkijatohtorin tasolle 5 (n. 3213 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka riippuu tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 600 työntekijää. Kampuksella on lukuisia kohtaamispaikkoja ja nykyaikaisia työtiloja niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Lue lisää meistä: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla) 28.4.2024 mennessä. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomenkieliset tai englanninkieliset asiakirjat:

  • Ansioluettelo
  • Julkaisuluettelo
  • 1-sivuinen saatekirje, jossa kerrot kiinnostuksestasi tutkimusaiheeseen ja tutkimusaiheeseen liittyvästä osaamisesta

Lisätietoja

Tiedustelut tehtävästä:

  • Apulaisprofessori, aluekehitys ja innovaatiopolitiikka, Johanna Hautala, +358 29 449 8369, Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi

Tehtävässä on koeaika.


Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 600 työntekijää. Kampuksella on lukuisia kohtaamispaikkoja ja nykyaikaisia työtiloja niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Lue lisää meistä: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Tutustu myös Vaasan yliopiston kansainvälisiin rankingeihin ja akkreditointeihin sekä tutkimuksen arviointiin:  https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto/rankingit-akkreditoinnit-ja-arvioinnit

Hakuaika alkaa: 22.03.2024 14:00Hakuaika päättyy: 28.04.2024 23:59

Jaa ilmoitus