Tutkijatohtori, digitaalinen markkinointi

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön tutkijatohtoria kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Avoin tehtävä sijoittuu kauppatieteiden alalle markkinoinnin oppiaineeseen. Työsuhde alkaa tammikuussa 2024 tai sopimuksen mukaan.

Sinun roolisi:

Tutkijatohtorin tehtävä sisältää tieteellistä tutkimustyötä, opetusta ja yliopistohallintoon liittyviä tehtäviä. Tehtävä sisältää myös koulutusta itsenäisiin tutkimustehtäviin ja opinnäytetöiden ohjausta.

Tehtävän tutkimus kohdentuu yksikön Markkinointi ja kulutustutkimus -tutkimusryhmään. Tutkijat toimivat osana tutkimusryhmää sekä tekevät yhteistyötä yliopiston ilmiölähtöisten tutkimusalustojen kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu ulkopuolisen rahoituksen hakemista tutkimushankkeille ja toteutuvissa hankkeissa työskentelyä.

Tehtävän opetus ja ohjaus kohdistuu kauppatieteiden kandidaattiohjelman markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin opintosuuntiin sekä markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan.  

Tehtävä voi sisältää myös muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Tehtävän vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Tutkijatohtorina sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto, kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Luemme hakijan eduksi väitöskirjan lisäksi väitöksen jälkeen tehdyn tutkimuksen, vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut tai julkaistavaksi hyväksytyt käsikirjoitukset, samoin kuin mahdolliset julkaisut korkean tason lehdissä tai kustantajien toimesta, kansainvälisen liikkuvuuden sekä kokemuksen ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta. Tutkimuksen arvioinnissa huomioidaan tutkijan julkaiseman tuotannon sisältö (esim. tutkimusaiheet, metodologiat ja tulosten merkittävyys) ja laatu kokonaisuutena.

Hakijan tulee esittää tehtäväkaudelle ulottuva tutkimussuunnitelma, joka on linjassa yliopiston strategian ja tutkimusprofiilin kanssa. Huomiota kiinnitetään myös hakijan menestymiseen jatko-opintojen suorittamisessa (laatu, kesto) ja hakijan kansainväliseen kokemukseen.

Myös opetusansiot ja pedagogiset opinnot luetaan eduksi. Hakija voidaan kutsua antamaan opetusnäyte osana opetuskyvyn arvioimista.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Inspiroiva työyhteisö:

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa tehdään uusia avauksia ja jossa digitaalisuus on toiminnan ytimessä. Kolme oppiainettamme ovat kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.  Tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua ja opetuksemme edistyksellistä ja tuloksellista. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskuntasuhteissa olemme vahvasti verkottuneita ja vastuullisia toimijoita. Työyhteisönä yksikkömme on tasa-arvoinen, kansainvälinen ja kannustava. Kollegoiden yhteistyö ja tuki edistävät hyvinvointia ja inspiroivat työskentelyyn.

Koulutuksessa ja tutkimuksessa tartumme erityisesti kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja innovaatioiden haasteisiin vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän, markkinoinnin ja asiakasarvon rakentamisen kentillä. Markkinoinnin tutkimuksen ja opetuksen ytimessä ovat asiakaslähtöiset markkinointikonseptit ja liiketoimintamallit, kuluttajakäyttäytyminen, tuote- ja palveluinnovaatiot, asiakassuhteet sekä vastuullinen liiketoiminta. Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa ja opetuksessa avainasemassa ovat pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvu, kansainväliset markkinointi- ja investointistrategiat sekä niissä menestyminen. Viestintätieteissä tutkimus ja opetus kohdistuvat organisaatioihin, tietojärjestelmiin, verkkoyhteisöihin, pelillisiin järjestelmiin ja käytettävyyteen.

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävän vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palkka on noin 3200-3600 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 8.10.2023. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

Lisätietoja:

-Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Dekaani Arto Rajala, p. 029 449 8141
  • Professori Hannu Makkonen, p. 029 449 8102
  • Hallintopalveluiden päällikkö, Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi.

- Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi.

- Tehtävässä on koeaika.

 

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja lähes 600 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Hakuaika alkaa: 08.09.2023 13:00Hakuaika päättyy: 08.10.2023 23:59

Jaa ilmoitus