Yliopisto-opettaja, viestintätieteet

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön yliopisto-opettajaa. Tehtävä sijoittuu viestintätieteiden oppiaineeseen. Yliopisto-opettajan työsuhde on määräaikainen (3 vuotta). Työsuhde alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. 

Sinun roolisi:

Opetuksesi kohdistuu viestintätieteiden kandidaattiopintoihin, joissa käsitellään viestintää kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä hahmotetaan viestinnän erilaisia käytänteitä, funktioita ja piirteitä eri aloilla. Tehtävässä pääset monipuolisesti kehittämään opetusta osana monialaista viestintätieteiden tiimiä. Lisätietoa viestintätieteiden opinnoista: https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/perustutkintokoulutus/75

Osa tehtävän opetuksesta kohdentuu viestintätieteiden kursseihin avoimessa yliopistossa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu viestintätieteiden opetuksen koordinointi ja kehittäminen osana avoimen yliopiston opetustarjontaa. 

Tehtävä on opetuspainotteinen, mutta työsuunnitelmaan sisältyy myös tutkimusta. Tutkimuksesi kohdentuu Viestintätieteet – Communication Studies -tutkimusryhmään. 

Yliopisto-opettajan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Yliopisto-opettajana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on kokemusta yliopistotasoisesta opetustyöstä, laajaa perehtyneisyyttä ja syvällistä oman opetusalan hallintaa, mikä ilmenee hyvänä opetustaitona. Hyvä opetustaito on todennettavissa esimerkiksi kurssipalautteen tai opetusnäytteen kautta. Odotamme sinulta opetuskokemusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. 

Odotamme tehtävään valittavalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä. Tutkimukselliset ansiot (erityisesti kansainväliset tutkimukselliset ansiot), pedagoginen koulutus, kokemus sidosryhmäyhteistyöstä ja tohtorin tutkinto luetaan hakijalle eduksi. Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytämme 25 op pedagogisia tai niihin rinnastettavissa olevia opintoja neljän vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta, ellei valitulla ole näitä työsuhteen alkaessa.

Opetustaidon toteamiseksi saatamme pyytää sinua antamaan opetusnäytteen.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Inspiroiva työympäristö

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa tehdään uusia avauksia ja jossa digitaalisuus on toiminnan ytimessä. Kolme oppiainettamme ovat kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.  Tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua ja opetuksemme edistyksellistä ja tuloksellista. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskuntasuhteissa olemme vahvasti verkottuneita ja vastuullisia toimijoita. Työyhteisönä yksikkömme on tasa-arvoinen, kansainvälinen ja kannustava. Kollegoiden yhteistyö ja tuki edistävät hyvinvointia ja inspiroivat työskentelyyn. 

Koulutuksessa ja tutkimuksessa tartumme erityisesti kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja innovaatioiden haasteisiin vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän, markkinoinnin ja asiakasarvon rakentamisen kentillä. Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa ja opetuksessa avainasemassa ovat pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvu, kansainväliset markkinointi- ja investointistrategiat sekä niissä menestyminen. Markkinoinnin tutkimuksen ja opetuksen ytimessä ovat asiakaslähtöiset markkinointikonseptit ja liiketoimintamallit, kuluttajakäyttäytyminen, tuote- ja palveluinnovaatiot, asiakassuhteet sekä vastuullinen liiketoiminta. Viestintätieteissä tutkimus ja opetus kohdistuvat organisaatioihin, tietojärjestelmiin, verkkoyhteisöihin, pelillisiin järjestelmiin ja käytettävyyteen. 

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tason 4-5 (2628-3044 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 5.2.2023. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomenkieliset asiakirjat:

Lisätietoja tehtävästä:

  • Dekaani Arto Rajala, p. 029 449 8141
  • Professori Tanja Sihvonen, p. 029 449 8269
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi
  • Tehtävässä on koeaika.

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja lähes 600 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Hakuaika alkaa: 16.01.2023 11:00Hakuaika päättyy: 05.02.2023 23:59

Jaa ilmoitus