Professori/Tutkimusjohtaja, Yrittäjyys (Epanet)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt johtamisen akateemiseen yksikköön yrittäjyyden professoria. Tehtävä on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa (Epanet) ja se on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Tehtävän toimipaikkana on Vaasan yliopiston toimipiste Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Tehtävä voidaan täyttää hakijan ansiot huomioiden myös tutkimusjohtajan nimikkeellä. 

Tehtävä on määräaikainen (5 vuotta). Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. 

Sinun roolisi:

Tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston johtamisen akateemiseen yksikköön ja sen tehtävänalana on yrittäjyys, erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen.

Tehtävässä harjoitat ja ohjaat tieteellistä tutkimustyötä sekä annat siihen perustuvaa opetusta. Seuraat tieteen kehitystä sekä osallistut alan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtäviisi kuuluu tehtäväalaan liittyvien tutkimusprojektien suunnittelu, rahoituksen hankkiminen ja toteuttaminen, jatko-opintojen opinnäytetöiden ohjaus sekä oman tutkimusalueen tutkimustiedon käytön edistäminen elinkeinoelämässä. Edistät koko Epanet -korkeakouluverkoston toimintaa ja vahvistat verkoston yhteyksiä kansainvälisiin ja kansallisiin yhteistyökumppaneihin. Osallistut korkeakouluverkostohankkeessa myös monitieteellisten tutkimusryhmien toimintaan.

Tehtävä on osa hanketta ’Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittäminen (PLINK)’. Tehtävänäsi on tuottaa syötteitä pk-yrityskenttään yli toimialarajojen, ja luoda siten tutkimuksellista lisäarvoa alueen innovaatiojärjestelmälle ja siinä toimiville yrityksille. Tutkimuksesi voi liittyä esimerkiksi yritysten liiketoimintamalleihin, strategioihin, ja innovaatioihin, organisoitumiseen, ekosysteemeihin ja verkostoihin.

Tehtävän toimenkuva on tutkimuspainotteinen, mutta vuosittaiseen kokonaistyöaikasuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös opinnäytetöiden ohjaustehtäviä sekä opetustehtäviä. Opetuspanos kohdentuu Kasvuyritysten johtamisen maisteriohjelmaan

Tehtävän vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Yksityiskohtaiset tiedot tehtävästä, hakemisesta ja täyttömenettelystä löytyvät täyttösuunnitelmasta.

Inspiroiva työyhteisö

Johtamisen yksikön tutkimustoiminta keskittyy neljään tutkimusryhmään: Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen (HRM), Hallintotieteet, ja Kompleksisuustutkimus 

Strategisen liiketoiminnan kehittämisen ryhmän tutkimus keskittyy verkostoihin ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, strategiaan ja strategiaprosesseihin sekä palveluliiketoimintaan. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä, ja sen kolme keskeistä tutkimusteemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Hallintotieteiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijoita tarkastelemaan julkisen toiminnan olemukseen ja muutokseen liittyviä kysymyksiä. Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin. 

Epanet on Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta. Epanet-verkoston tutkimusryhmät ovat osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Verkoston yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Etelä-Pohjanmaalla työskentelee myös Luonnonvarakeskuksen ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimusryhmiä. Epanet-verkoston koordinaatiosta vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Koordinaation rahoittavat eteläpohjalaiset kunnat. Lisätietoja www.epanet.fi.

Odotamme sinulta

Professorilta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, pedagogista osaamista ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä (ml. väitöskirjojen ohjaustyö). Lisäksi professorin tehtävässä edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. Lisäksi edellytetään näyttöjä ulkoisen rahoituksen menestyksellisestä hankinnasta, aktiivisesta toiminnasta tiedeyhteisössä ja tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tutkimusjohtajalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kykyä tieteellisen tutkimuksen johtamiseen ja näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa ja kykyä toimia akateemisena johtajana.

Kelpoisuusvaatimukset on tarkemmin eritelty täyttösuunnitelmassa.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 8–9 (4947-5573 €/kk) mukaan ja tutkimusjohtajan tehtäväkohtainen palkanosa tasojen 7-8 mukaan (4092-4947 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää

Hae tehtävää  Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 6.2.2023 saakka. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat englanninkieliset asiakirjat.

Lisätietoja 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Dekaani Adam Smale, p. 029 449 8446
  • Professori Marko Kohtamäki, p. 029 449 8459
  • Päällikkö, akateemisten yksiköiden hallintopalvelut, Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi

- Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi 

Hakuaika alkaa: 20.12.2022 16:00Hakuaika päättyy: 06.02.2023 23:59

Jaa ilmoitus