Yliopisto-opettaja, ruotsin kieli

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Vaasan yliopiston kielikeskuksessa on avoinna ruotsin kielen yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä ajaksi 1.3.2022-31.7.2024.

Kielikeskus Linginnon tehtävänä on tarjota Vaasan yliopiston koulutusalojen opiskelijoille tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot, kehittää kieltenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä edistää kieltenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta. Kielikeskus koordinoi myös alueellisen konsortioyhteistyön, Linguavaasan, kielten opintojaksoja. Lisäksi kielikeskus tarjoaa henkilöstökoulutusta sekä käännös- ja kielentarkistuspalveluja yliopiston sisäisille asiakkaille. 

Lisätietoja Kielikeskuksesta: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/kielikeskus

Sinun roolisi

Ruotsin kielen yliopisto-opettajan työtehtävä on opetuspainotteinen.  Siihen sisältyy ruotsin kielen (toinen kotimainen kieli) ja viestinnän perus- ja jatkokurssien opetusta pääasiassa yliopiston neljän akateemisen yksikön kandidaatti- ja maisteriohjelmien opiskelijoille. Tehtävään sisältyy vastuuta opetuksen kehittämisestä osana ruotsin oppiainetiimiä sekä yliopistohallinnollisia tehtäviä. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. Yliopisto-opettajan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. 

Odotamme sinulta

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan asiantuntijuutta ja korkeakoulualan opetuskokemusta monipuolisesta ruotsin kielen opetuksesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä kehittää opetusta. Tehtävään valittavalta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivisuutta kehittää opettajuutta sekä opetusteknologian käyttöä opetuksessa. Yliopistopedagogiset opinnot ja muut pedagogiset ansiot otetaan huomioon yliopisto-opettajaa valittaessa.

Arvostamme taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa sekä taitoa tuottaa oppimateriaaleja. Arvostamme myös muita saavutettuja opetusansioita. Tehtävään valittavalta vaaditaan erinomainen ruotsin kielen taito. Valmius (kokemus/kiinnostus) opettaa Swedish as a foreign language -opintojaksoja katsotaan hakijalle ansioksi.

Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 4-5 mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 31.1.2022. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat (kts. hakemuksen liitteet ): 

  • Ansioluettelo
  • Ansioluetteloa täydentävä opetusportfolio 
  • Todistus vaadittavasta kielitaidosta ellei se käy ilmi muista liitedokumenteista

Kielikeskuksen johtajan asettama valmisteluryhmä haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat.

Työsuhteen toivottu alkamisaika on 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja:

  • Johtaja Nina Pilke, puh. +358 29 449 8347, etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uwasa.fi

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana.

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 07.01.2022 11:40Hakuaika päättyy: 31.01.2022 23:59

Jaa ilmoitus