Tutkijatohtori, markkinalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön tutkijatohtoria vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu markkinoinnin oppiaineeseen. Tehtävä on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa (Epanet), joka rahoittaa tehtävää erillisen sopimuksen mukaisesti. Tehtäväkausi alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2022 alusta. Tehtävässä on koeaika.

Sinun roolisi:

Tutkijatohtorina tehtäviisi kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö. Tutkimuksesi kohdistuu markkinalähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti (suuren mittakaavan) puurakentamisen liiketoiminnan kontekstissa. Puurakentamisen ilmiökenttä on paitsi ajankohtaisesti relevantti aihe, myös merkittävässä roolissa erityisesti Epanet –korkeakouluverkoston toiminnassa.

Tutkimuksellasi pyrit tuottamaan uutta tieteellistä tietoa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen saralla. Samalla pyrit palvelemaan yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Tutkimuksesi voi kohdistua esim. seuraaviin teemoihin:

  • Asiakasarvon lähteiden tunnistaminen ja asiakkaiden käyttäytymisen analysointi,
  • Asiakasarvoa kasvattavat uudet palvelukonseptit ja asiakaslähtöiset liiketoimintamallit,
  • Liiketoiminnan kehittäminen yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta,
  • Puurakentamisen markkinapotentiaalin kasvun lähteet kotimaassa ja kansainvälisesti

Tehtävä on tutkimuspainotteinen ja tehtävän tutkimus kohdentuu markkinoinnin ja viestinnän yksikön Markkinointi ja kulutustutkimus -tutkimusryhmään. Tutkimusryhmän toimintaa leimaa vahva liiketoiminnan ja kuluttamisen problematiikkaan kiinnittyvä monitieteinen, asiakasarvon mahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä kilpailuedun rakentamiseen tähtäävä tutkimus.

Lisäksi tehtäviisi voi kuulua muita erikseen sovittavia tehtäviä. Osallistut tutkimusryhmän jäsenenä myös täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tutkijatohtorin vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Tutkijatohtorina sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön. Arvioidessamme ansioitasi luemme eduksi opetuskokemuksen sekä pedagogiset opinnot ja osaamisen. 

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Inspiroiva työyhteisö:

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa tehdään uusia avauksia ja jossa digitaalisuus on toiminnan ytimessä. Kolme oppiainettamme ovat kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.  Tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua ja opetuksemme edistyksellistä ja tuloksellista. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskuntasuhteissa olemme vahvasti verkottuneita ja vastuullisia toimijoita. Työyhteisönä yksikkömme on tasa-arvoinen, kansainvälinen ja kannustava. Kollegoiden yhteistyö ja tuki edistävät hyvinvointia ja inspiroivat työskentelyyn.

Koulutuksessa ja tutkimuksessa tartumme erityisesti kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja innovaatioiden haasteisiin vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän, markkinoinnin ja asiakasarvon rakentamisen kentillä. Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa ja opetuksessa avainasemassa ovat pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvu, kansainväliset markkinointi- ja investointistrategiat sekä niissä menestyminen. Markkinoinnin tutkimuksen ja opetuksen ytimessä ovat asiakaslähtöiset markkinointikonseptit ja liiketoimintamallit, kuluttajakäyttäytyminen, tuote- ja palveluinnovaatiot, asiakassuhteet sekä vastuullinen liiketoiminta. Viestintätieteissä tutkimus ja opetus kohdistuvat organisaatioihin, tietojärjestelmiin, verkkoyhteisöihin, pelillisiin järjestelmiin ja käytettävyyteen. 

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.uwasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana.

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tason 5 (3000 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 31.1.2022 saakka. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomen- tai englanninkieliset asiakirjat:

Lisätietoja tehtävästä:

  • Professori, Hannu Makkonen p. 029 449 8102
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi

Huomioithan, että lomien johdosta vastauksissa voi olla viivettä.


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 20.12.2021 09:55Hakuaika päättyy: 31.01.2022 23:59

Jaa ilmoitus