Dekaani, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt dekaania laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön (School of Accounting and Finance). Rehtori nimittää hakemusten perusteella päätoimisen dekaanin akateemisen yksikön johtoryhmää kuultuaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Työsuhde alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on Suomen suurimpia koulutusyksiköitä alallaan ja kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta tutkimustoiminnastaan.  Yksikköön kuuluu neljä oppiainetta: laskentatoimi, rahoitus, talousoikeus ja taloustiede. Tutkimuksessa yksikön erityisiä vahvuusalueita ovat johdon laskentatoimi, yrityksen rahoitus ja rahoitusmarkkinat, yritysten tilinpäätökset, tilintarkastus, informaation sääntelyn vaikutukset yritystoimintaan, aineeton pääoma sekä taloudellinen lukutaito.

Tehtävät

Dekaani johtaa akateemisen yksikön toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta, taloudesta ja tehokkuudesta. Hän vastaa yksikön toiminnan koordinoinnista ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä toimii yksikön työntekijöiden esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös akateemisten yksiköiden ja tutkimusalustojen välisen ja akateemisen yksikön yhteistoiminnan edistäminen.  Dekaani vastaa koulutusohjelmien laadun kehittämisestä ja valvomisesta. Dekaanin tehtävistä ja tehtävään ottamisesta määrätään tarkemmin yliopiston johtosäännössä.

Dekaani raportoi rehtorille ja on yliopiston johtoryhmän jäsen. Rehtori määrittelee yhdessä valitun henkilön kanssa dekaanin tarkemman tehtävänkuvan.

Edellytykset

Dekaaniksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtävien edellyttämä ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi yliopistomaailman tuntemusta, strategista näkemystä akateemisen yksikön ja yliopiston kehittämisestä, talouden tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Valintaa tehtäessä arvostetaan kokemusta tieteellisestä tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä näyttöjä oman alan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävässä tarvitaan suomen ja englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 24.5.2021.

Lisätietoja tehtävästä

  • Rehtori Jari Kuusisto, +358 29 449 8291
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi 
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uwasa.fi


Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana 

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 26.04.2021 11:30Hakuaika päättyy: 24.05.2021 23:59

Jaa ilmoitus