Tietoasiantuntija (data manager)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme tietoasiantuntijaa (data manager) tutkimusdatan hallinnan asiantuntijatehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen Vaasan yliopiston Tiedekirjasto Tritoniaan. Työsuhteen toivottu alkamisaika on 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu kirjaston Koulutuksen ja tutkimuksen tuen palvelukokonaisuuteen ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä Vaasan yliopiston tutkimuspalvelujen, tietohallinnon ja lakiasiainpalvelujen kanssa.

Sinun tehtäväsi:

 • tutkimushankkeiden aineistonhallinnan toteuttaminen ja kehittäminen (data manager)
 • vastuu aineistonhallintaan liittyvien yliopistotason prosessien ja toimintojen rakentamisesta esim. koordinoimalla ja johtamalla siihen liittyvää työtä
 • yliopiston datanhallinnan tuen koordinointi
 • tutkimuksen datanhallinnan tuen ja palvelujen yhteiskehittäminen ja toteutus yhteistyössä yliopiston tutkimuspalvelujen, tietohallinnon ja lakiasioiden asiantuntijoiden kanssa
 • aineistonhallintasuunnitelmiin ja aineistonhallintaan liittyvä neuvonta, ohjeiden laatiminen sekä viestintä ja koulutus
 • FAIR-periaatteiden mukaisen hyvän aineistonhallinnan edistäminen yliopistossa
 • yliopistoyhteisön aineistonhallinnan osaamisen kehittäminen kansainvälisten ja kansallisten linjausten mukaisesti

Odotamme sinulta:

 • soveltuvaa (ylempää) korkeakoulututkintoa
 • tutkimusdatan hallinnan ja avoimen tieteen hyvien käytänteiden työkalujen ja palveluiden tuntemusta
 • hyviä tietoteknisiä taitoja, ohjelmointi- (esim. R, Python) ja tietokantaosaamista sekä big data -järjestelmäosaamista
 • kykyä ja valmiutta toteuttaa tutkimushankkeiden datanhallintaa ottaen huomioon tutkimusdatan hallintaan liittyvät reunaehdot (lainsäädäntö, sopimukset, sensitiivinen data, metadata)
 • organisointikykyä ja kykyä ongelmanratkaisuun yksin ja yhdessä
 • hyviä viestintätaitoja ja valmiuksia kouluttaa erilaisia ryhmiä
 • hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (englanti ja suomi, muut kielet luetaan hyödyksi)
 • hyvää paineensietokykyä ja kykyä priorisointiin
 • asiakaslähtöistä asennetta ja asiakaspalvelutaitoja
 • hyviä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja
 • halua ja kykyä oppia uutta

Aikaisempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkka:

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuuskehikon tasolle 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus - painike alla). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakuaika päättyy 15.4.2021.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja:

Anne Lehto, kirjastonjohtaja, Tiedekirjasto Tritonia puh. +358 29 449 8500

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uva.fi


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research - tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Hakuaika alkaa: 19.03.2021 14:35Hakuaika päättyy: 15.04.2021 23:59

Jaa ilmoitus