Yliopisto-opettaja, johtaminen (liiketaloustieteet)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme johtamisen akateemiseen yksikköön yliopisto-opettajaa kolmen (3) vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu johtamisen (liiketaloustiede) oppiaineeseen. Työsuhde alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Sinun roolisi:

Opetus- ja ohjaustyösi kohdistuu ensisijaisesti Johtaminen ja organisaatiot - kandidaattiohjelmaan. Tehtävä on opetuspainotteinen, mutta työnkuvaan on mahdollista sisällyttää myös tutkimusta. Tehtävän tutkimus kohdentuu joko Henkilöstöjohtamisen tai  Strategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimusryhmään. Tehtävä voi sisältää myös yliopistohallinnollisia tehtäviä.

Yliopisto-opettajan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Yliopisto-opettajana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja mielellään tohtorin tutkinto. Sinulla on laajaa perehtyneisyyttä tehtäväalalle (liiketaloustiede) ja syvällinen oman opetusalasi hallinta. Sinulla on laaja kokemus korkeakoulutasoisesta opetustyöstä, joka näkyy hyvänä opetustaitona.

Valintapäätöstä tehtäessä odotamme hyviä pedagogisia valmiuksia ja pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja muita opetustoimessa saavutettuja ansioita. Opetustaidon toteamiseksi saatamme pyytää sinua antamaan opetusnäytteen.

Odotamme tehtävään valittavalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä sekä hyviä valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa.

Tutkimukselliset näytöt ovat hakijalle eduksi.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Inspiroiva työyhteisö:

Johtamisen yksikön tutkimustoiminta keskittyy neljään tutkimusryhmään: Henkilöstöjohtaminen (HRM), Julkinen toiminta ja organisaatiot, Kompleksisuustutkimus ja Strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä, ja sen kolme keskeistä tutkimusteemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Julkisen toiminnan ja organisaatioiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimeliaan tutkijajoukon. Tieteenalakentässä tutkimusryhmä edustaa hallintotieteitä. Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin.  Strategisen liiketoiminnan kehittämisen ryhmän tutkimus keskittyy verkostoihin ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, strategiaan ja strategiaprosesseihin sekä palveluliiketoimintaan. 

Yksikön opetusta annetaan Vaasan yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmissa.

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana.

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 4-5 (2563-2968  €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 11.4.2021. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomen- tai englanninkieliset asiakirjat:

Lisätietoja tehtävästä:

  • Dekaani Adam Smale, p. 029 449 8446
  • Päällikkö, Lähipalvelut ja johdon palvelut, Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi.

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi

Hakuaika alkaa: 19.03.2021 13:00Hakuaika päättyy: 11.04.2021 23:59

Jaa ilmoitus