Yliopistonlehtori / yliopisto-opettaja, tietojenkäsittelytekniikka (ohjelmointi ja ohjelmistotekniikka)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän ulevaisuuden.  Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän opetusalana on tietojenkäsittelytekniikka (tarkemmin ohjelmointi ja ohjelmistotekniikka) ja tehtävä sijoittuu tietojenkäsittelytieteiden tiimiin. Tehtävä voidaan täyttää hakijan pätevyydestä ja kelpoisuudesta riippuen joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan nimikkeellä. Työsuhde alkaa toukokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä sovelletaan 6 kk koeaikaa. 

Sinun roolisi

Opetustehtäviin kuuluu erityisesti ohjelmoinnin ja ohjelmistotekniikan opetus. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen yksikön koko yliopistolle tuottaman tietojenkäsittelytieteiden alueen perusopetukseen, kuten toimisto-ohjelmistojen peruskäytön ja taulukkolaskentaohjelmiston vaativien ominaisuuksien soveltamisen opetukseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tekniikan kandidaatintutkielmien ja diplomitöiden ohjaaminen ja tarkastaminen. Eduksi luetaan kyky ohjata tarvittaessa myös kauppatieteiden kandidaatin- ja pro gradu –tutkielmia tietojärjestelmätieteen ja teknisen viestintätekniikan alueella.

Tehtävät kytkeytyvät ensisijaisesti energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmiin (tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot), sekä soveltuvin osin yksikön muihin koulutusohjelmiin, kuten esimerkiksi tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmaan ja teknisen viestinnän maisteriohjelmaan.

Tehtävään sisältyy tutkimustyötä sopimuksen mukaan, esimerkiksi osallistumalla yksikön tutkimushankkeisiin. Tutkimusalan toivotaan asemoituvan teknis-tieteelliselle alueelle. Tutkimusala voi esimerkiksi olla tehtävän opetusalaa vastaava, tai jokin muu yksikön tutkimusprofiiliin soveltuva tietojenkäsittelytekniikan osa-alue.

Yliopistonlehtorin tehtävään sisältyy lisäksi laaja-alaista vastuuta koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä, itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä sekä yliopistohallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtorin ja yliopisto-opettajan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Inspiroiva työympäristö

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö tarjoaa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknistieteellistä ja kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Yksikön erityisiä vahvuusalueita tutkimuksessa ovat tietoverkot ja langattomat tietoliikennepalvelut, optimointi, hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja käyttö, laatu- ja teknologiajohtaminen, logistiikka, tuotekehitys sekä taloudellisten ja teknisten ilmiöiden mallintaminen. Kehitämme energia-alan osaamista yhdessä Vaasan alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa. 

Tietojenkäsittelytieteet-tiimin opetus kohdistuu sekä tekniikan, että kauppatieteellisen alan tutkintoihin. Tietojenkäsittelytieteiden tiimi edustaa tietojenkäsittelyä laajasti käsittäen automaatiotekniikan, tietoliikennetekniikan, ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmätieteen. Tiimissä on henkilöstöä n. 20 asiantuntijaa.

Lisää tietoa tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä täältä

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana.

Odotamme sinulta

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä. Tutkimusansioiden osalta kiinnitetään huomiota tutkimustoiminnan laajuuteen ja soveltuvuuteen liittyen haettavana olevaan tehtävään.

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta korkeakoulutasoisesta opetustyöstä. Lisäksi vaaditaan laajaa perehtyneisyyttä ja syvällistä oman opetusalan hallintaa sekä hyvä opetustaito.

Arvostamme lisäksi muuta korkeakoulutasoista opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja hyödyntää monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. Luemme ansioksi myös muut opetustoimessa ja opetuksen kehittämisessä saavutetut ansiot.  Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös tieteellinen toiminta.

Myös seuraavien osa-alueiden hallintaa arvostetaan: Relaatiotietokannat ja käsitteellisen tietokannan suunnittelu yhdessä ohjelmointitekniikoiden, kuten Java ja ORM (Object Relational Mapping), kanssa. NoSQL-tietokantojen tuntemus ja REST (Representational State Transfer) -palvelujen suunnittelu.

Pääasialliset opetus- ja työkielet ovat suomi ja englanti. Tehtävään otettavan toivotaan hallitsevan suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Hakijat tai osa hakijoista voidaan kutsua antamaan opetusnäyte osana opetusansioiden arvioimista.

Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 5-7 (2968-3990 €/kk) mukaisesti ja yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa vaativuustasokartan tasojen 4-5 (2563-2968 €/kk) mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 19.5.2021 saakka. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Hakemukseen liitetään:

Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Professori Tero Vartiainen, puh. +358 29 449 8588
  • Professori Jouni Lampinen, puh. +358 29 449 8294
  • Dekaani Harry Linnarinne puh. +358 29 449 8705

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uwasa.fi


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 14.04.2021 11:00Hakuaika päättyy: 19.05.2021 23:59

Jaa ilmoitus