Projektitutkija, Sustainable Industry Ecosystem (SIE)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.  

Haemme johtamisen akateemiseen yksikköön projektitutkijaa vuoden määräajaksi. Työsuhde alkaa keväällä 2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä Vaasan yliopiston VEBIC ja Digital Economy tutkimusalustojen kanssa.

Sinun roolisi

Olet osa kansainvälistä tiimiä, joka työskentelee haastavissa projekteissa suomalaisten yritysten kestävän digitaalisen muutoksen tukemiseen tähtäävän tutkimuksen ja projektien kehittämisen eturintamassa. Tehtäviisi kuuluu esim. kartoittaa ja tehdä analyysi digitaaliseen muutokseen osallistuvilta työntekijöiltä vaadittavista taidoista ja siitä, miten Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektin jäsenet voivat tukea näiden taitojen kehittämistä. Tavoitteenamme on käyttää tätä analyysia verkko-opetussuunnitelman rakentamiseen korkeakouluissa ja FITECH-verkostossa sekä kehittää elinikäiseen oppimiseen tarkoitettuja mikro-opintojaksoja lyhyiden kurssien muodossa.

SIE-projektin tarkoituksena on tukea suomalaisten pienten- ja keskisuurten tuotantoyritysten vihreää ja kestävää digitaalista muutosta laajentamalla ja koordinoimalla erilaisia alueellisia älykkäitä erikoistumisstrategioita, integroimalla digitaalisia alustoja ja digitaalisia innovaatiokeskittymiä (DIH) rajat ylittävien laajamittaisten kokeiden palveluksessa ja hyödyntämällä aiempia tuloksia teollisuus 4.0:n kehitysvaiheen mukaisilla innovatiivisilla vihreillä ja digitaalisilla sovelluksilla sekä avoimilla alustoilla. 

Projekti aktivoi suomalaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisöä ja tukee sitä vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Sen tarkoituksena on edistää tietoon perustuvaa vihreää ja digitaalista innovaatiota ja hyödyntää makroalueen yhteistyön kaikki mahdollisuudet.

Tehtävän vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. 

Odotamme sinulta

 • ylempää korkeakoulututkintoa esim. kauppatieteet tai muu soveltuva ala
 • sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa
 • hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 
 • itsenäistä työskentelyotetta mutta viihdyt myös tiimityössä

Eduksi katsotaan:

 • näytöt ja aiempi kokemus vastaavista projekteista
 • erinomaiset analyyttiset ja tieteellisen tekstin kirjoittamisen taidot

Inspiroiva työyhteisö

Johtamisen yksikön tutkimustoiminta keskittyy neljään tutkimusryhmään: Henkilöstöjohtaminen (HRM), Julkinen toiminta ja organisaatiot, Kompleksisuustutkimus ja Strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä, ja sen kolme keskeistä tutkimusteemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Julkisen toiminnan ja organisaatioiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimeliaan tutkijajoukon. Tieteenalakentässä tutkimusryhmä edustaa hallintotieteitä. Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin.  Strategisen liiketoiminnan kehittämisen ryhmän tutkimus keskittyy verkostoihin ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, strategiaan ja strategiaprosesseihin sekä palveluliiketoimintaan.

Vaasan yliopistossa teemme polttomoottoritutkimusta, joka keskittyy edistyneisiin energiakonsepteihin ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Keskitymme erityisesti suuriin merimoottoreihin ja kiinteisiin moottoreihin, joille meillä on ainutlaatuiset huippuluokkaa olevaat tutkimustilat Vaasan energiayritysten innovaatiokeskuksessa (VEBIC). Muutamme energiasektoria tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa tuomalla huipputeknologiaa reaalimaailman sovelluksiin. Toivotamme sinut projektitutkijana tervetulleeksi yhteen Pohjoismaiden kiehtovimmista energiainnovaatiokeskuksista. 

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan digimurrosta teollisuudessa ja yhteiskunnassa eri tieteenalojen näkökulmista. Tutkimusalustaan on kytkeytynyt tutkijoita yliopiston kaikista akateemisista yksiköistä ja alustalla keskitytään digitalisaation viimeisempiin trendeihin, uusien teknologioiden mahdollistamiin innovaatioihin, niiden vaikutuksiin sekä datatalouteen. Tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa tekoäly ja koneoppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa; älykäs teollisuus ja robotisoitu logistiikka, tuotanto ja liikenne; luotettava IoT ja tietoliikenne (5G); kestävä automaatio; tilannekuva; data-analytiikka; FinTech; big data. 

Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 2–4 (2055-2563 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää

Hae tehtävää Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 14.3.2021. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen liitetään seuraavat englanninkieliset asiakirjat :

 • Ansioluettelo
 • Vapaamuotoinen max 1 s. hakemus, josta ilmenee kiinnostus tutkimusalaan
 • Opintorekisteriote pdf-muodossa

Lisätietoja

 • Apulaisprofessori Rodrigo Rabetino, p. +358 29 449 8451
 • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi
 • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

(Ilmoituksen englanninkielinen versio)


Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana 

Hakuaika alkaa: 09.02.2021 14:00Hakuaika päättyy: 14.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus