Tohtorikoulutettava, tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö (3 kpl)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.  

Haemme nyt tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön tohtorikoulutettavia 2-4 vuotta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävät:

Tehtävät sijoittuvat tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön (School of Technology and Innovations).

Tehtäviisi kuuluu teknillisen alan tohtorin tutkintoon liittyvä tutkimustyö ja opinnot teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Työtehtäviisi kuuluu myös vähäisessä määrin opetus- ja yliopistohallinnon tehtäviä yliopiston urarakennemalliin kuuluvalla tavalla. 

Tohtorikoulutettavan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki Vaasan yliopiston teknilliset tutkimusalat. Tohtoriohjelmasta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT). 

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatko-opintoja automaatio-, energia-, sähkö-, tieto- ja  tietoliikennetekniikan sekä tietojärjestelmätieteen, tuotantotalouden, talousmatematiikan, tilastotieteen ja matematiikan tutkimusaloilla. 

Odotamme sinulta:

Tohtorikoulutettavana olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja olet jatko-opiskelijana Vaasan yliopistossa palvelussuhteen alkaessa. Sinulla on kyky ja motivaatio jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Lisätietoja tutkijakoulun sivuilta: https://www.univaasa.fi/fi/research/researcher/graduate_school/admissions/.

Keskeisimmät valintakriteerit ovat laadukas tutkimussuunnitelma, opintomenestys, sekä aikaisemmat näytöt tutkimustyöstä (julkaisut, konferenssipaperit). Jatko-opintojen alkuvaiheessa olevan hakijan arvioinnissa painottuu aikaisempi opintomenestys ja tutkimussuunnitelman laatu.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Inspiroiva työyhteisö:

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tutkimustoiminta keskittyy viiteen tutkimusryhmään: Matemaattinen mallintaminen, Networked Value Systems, SC-Research, Uusiutuvat energiat ja Älykkäät sähköjärjestelmät

Matemaattisen mallintamisen tutkimusryhmän kolme kiinnostuksen kohdetta ovat matematiikka, talousmatematiikka sekä tilastotiede. Ryhmä tarkastelee niitä erityisesti matemaattisen ja tilastotieteellisen mallintamisen näkökulmista. 

Networked Value Systems (NeVS) on monitieteellinen tutkimusohjelma, joka yhdistää sekä tuotantotaloutta että tuotantojärjestelmien analytiikkaa. Ryhmä tutkii strategioita, prosesseja ja käytäntöjä teollisuuden arvojärjestelmissä, verkostoissa ja yrityksissä keskittyen erityisesti kolmeen teemaan: verkostot ja organisaatioiden väliset suhteet, strategia ja strategiaprosessit sekä palveluliiketoiminta. 

Uusiutuvat energiat-tutkimusryhmä toimii laaja-alaisesti koko energiaketjun alueella. Tutkimusta tehdään erityisesti uusiutuvien polttoaineiden, joustavan hybridin energiantuotannon, polttomoottorien, päästöjen minimoinnin, energia-IoT:n, tuuli- ja geoenergian alueilla. 

Älykkäät sähköjärjestelmät-tutkimusryhmä muodostuu automaatio-, sähkö- ja tietotekniikan, tietoliikennetekniikan ja tietojärjestelmätieteen tutkijoista. Ryhmä tutkii ja kehittää tieto- ja tietoliikennetekniikkaa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja sekä energiasektorin että muiden alojen tarpeisiin. Sovelluskohteita ovat mm. tulevaisuuden sähköverkot, teollisuuden langattomat automaatiojärjestelmät sekä erilaiset ympäristöön ja hyvinvointiteknologiaan liittyvät ratkaisut.

Tehtävän opetustyön osuus kohdistuu yksikön koulutusohjelmiin. Lisätietoja: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/tekniikan-ja-innovaatiojohtamisen-yksikko.

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 2–4 (2055-2563 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää

Hae tehtävää Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 11.3.2021 saakka. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan. Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti ja liität sähköiseen hakulomakkeeseen seuraavat asiakirjat (suomeksi tai englanniksi):

  • Ansioluettelo
  • Muu liite 1: Tutkimussuunnitelma, josta ilmenee väitöskirjatyön vaihe ja suunniteltu aikataulu sekä suunniteltu tutkijaliikkuvuus
  • Muu liite 2: Ajantasainen opintosuunnitelma (HOPS)

Lisätietoja:

  • Dekaani Harry Linnarinne, p. 029 449 8705
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut, Ilpo Ojala p. 029 449 8339

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Hakujärjestelmään liittyvät kysymykset: careers(a)univaasa.fi


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan trendikäs ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 15.02.2021 13:00Hakuaika päättyy: 11.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus