Yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori, talousoikeus

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön yliopisto-opettajaa / yliopistonlehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 (tai sopimuksen mukaan) -31.12.2022. Tehtävä sijoittuu talousoikeuden oppiaineeseen. Tehtävä täytetään hakijan pätevyydestä riippuen joko yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tehtävänä. Tehtävässä on koeaika.  

Sinun roolisi:

Opetus- ja ohjaustyösi kohdistuu talousoikeuden KTK-ja KTM-ohjelmiin. Opetukseen kuuluu talousoikeuden perus-, aine- ja syventävien opintojen kursseja sekä KTK/KTM-tutkielmien ohjausta. Valittavalle henkilölle suunniteltu talousoikeuden opetus ja ohjaus voi sisältää mm. seuraavia aihealueita, joten valinnassa painotamme erityisesti näiden alueiden osaamista: arvopaperimarkkinaoikeus, oikeusjärjestelmän yleinen opetus, organisaatio-oikeus sekä sopimus-ja korvausoikeus. 

Tehtävä on opetuspainotteinen, mutta työnkuvaan on mahdollista sisällyttää myös tutkimusta. Tutkimustyö on valittavan henkilön koulutuksen viitoittamana joko tohtorin tutkintoon tähtäävää tutkimusta tai väitöskirjan jälkeistä tutkimusta. Tutkimus kohdentuu Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmään. Tehtävä voi sisältää myös yliopistohallinnollisia aktiviteetteja.

Yliopisto-opettajan / yliopistonlehtorin vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. 

Odotamme sinulta:

Yliopisto-opettajana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja mielellään olet kiinnittynyt jatko-opintoihin esimerkiksi suoritetun lisensiaattitutkinnon kautta. Sinulla on laajaa perehtyneisyyttä tehtäväalalle ja syvällinen oman opetusalasi hallinta. Sinulla on laaja kokemus korkeakoulutasoisesta opetustyöstä, joka näkyy hyvänä opetustaitona. 

Yliopistonlehtorina sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopisto-opettajan tapaan sinulla on laaja kokemus korkeakoulutasoisesta opetustyöstä ja näytöt hyvästä opetustaidosta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös kykyä johtaa ja kehittää koulutusta. 

Valintapäätöstä tehtäessä odotamme hyviä pedagogisia valmiuksia ja pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja muita opetustoimessa saavutettuja ansioita. Opetustaidon toteamiseksi saatamme pyytää sinua antamaan opetusnäytteen. 

Odotamme tehtävään valittavalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä sekä hyviä valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Inspiroiva työympäristö

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on Suomen suurimpia koulutusyksiköitä alallaan ja kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta tutkimustoiminnastaan.  Yksikköön kuuluu neljä oppiainetta: laskentatoimi, rahoitus, talousoikeus ja taloustiede. Tutkimuksessa yksikön erityisiä vahvuusalueita ovat johdon laskentatoimi, yrityksen rahoitus ja rahoitusmarkkinat, yritysten tilinpäätökset, tilintarkastus, informaation sääntelyn vaikutukset yritystoimintaan, aineeton pääoma sekä taloudellinen lukutaito. https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/laskentatoimen-ja-rahoituksen-yksikko

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana .

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 4-5 (2563-2968  €/kk) mukaan. Yliopistolehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 5-6 (2968-3461 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 14.3.2021. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomen- tai englanninkieliset asiakirjat:

Lisätietoja tehtävästä:

  • Dekaani Helinä Saarela, p. 029 449 8507
  • Professori Vesa Annola, p. 029 449 8442
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi.

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 16.02.2021 08:00Hakuaika päättyy: 14.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus