Tutkijatohtori, talousoikeus

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme talousoikeuden tutkijatohtoria kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtäväkausi alkaa 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. 

Tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston laskentatoiminen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön (School of Accounting and Finance) ja kiinnittyy yliopiston Digital Economy -tutkimusalustaan.

Sinun roolisi:

Tehtävän tutkimusprofiili kohdentuu oikeudellisiin asioihin, joita digitalisaation kasvava rooli liiketoiminnassa tuo mukanaan. Tehtävässä tutkitaan, miten digitaalisuuden sääntely voi tukea ja toimia välineenä liiketoiminnan kehittymiselle. 

Tehtävään valittavan erityisosaaminen voi liittyä mutta ei rajoitu mm. seuraaviin oikeudellisiin kysymyksiin digitalisoituvassa liiketoiminnassa:

 • Digitalouden perusedellytykset 
 • Digitaalisen liiketoiminnan sääntely, digitaaliset organisaatiot ja alustat
 • Digitaalisen informaation sääntely kansallisella ja EU-tasolla 
 • Tekoälyn sääntely ja mahdollisuudet, robotisaation oikeudelliset ulottuvuudet
 • Tietosuoja ja oikeus tietoon, MyData
 • Rahoitusalan digitalisaation sääntely ja mahdollisuudet, taloudellinen raportointi
 • Työsuhteisiin liittyvä digitalisaatio ja etätyö
 • Digitaaliset rahoitussopimukset, älykkäät sopimukset, digitaalinen sopimussuunnittelu, oikeusmuotoilu

Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, joiden mielenkiinnon kohteet ovat poikkitieteellisiä ja joilla on näyttöä korkeatasoisesta opetuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä.

Tehtävä on tutkimuspainotteinen sisältäen tutkimuksen lisäksi ulkopuolisen rahoituksen hakemista tutkimushankkeille ja toteutuvissa hankkeissa työskentelyä ja/tai niiden johtamista. Tehtävään sisältyy myös talousoikeuden KTK-ja KTM-ohjelmiin kuuluvaa opetusta ja opinnäytetöiden ohjausta. Opetus kohdentuu erityisesti tehtävän tutkimuksellisen sisältöön eli digitaalisen liiketoiminnan juridiikkaan. Työ voi sisältää myös yliopistohallinnollisia tehtäviä. 

Tutkijatohtorin vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Tutkijatohtorina sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto, kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittava opetustaito. 

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Inspiroiva työyhteisö:

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö on Suomen suurimpia koulutusyksiköitä alallaan ja kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta tutkimustoiminnastaan.  Yksikköön kuuluu neljä oppiainetta: laskentatoimi, rahoitus, talousoikeus ja taloustiede. Tutkimuksessa yksikön erityisiä vahvuusalueita ovat johdon laskentatoimi, yrityksen rahoitus ja rahoitusmarkkinat, yritysten tilinpäätökset, tilintarkastus, informaation sääntelyn vaikutukset yritystoimintaan, aineeton pääoma sekä taloudellinen lukutaito. https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/laskentatoimen-ja-rahoituksen-yksikko

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan digimurrosta teollisuudessa ja yhteiskunnassa eri tieteenalojen näkökulmista. Tutkimusalustaan on kytkeytynyt tutkijoita yliopiston kaikista akateemisista yksiköistä ja alustalla keskitytään digitalisaation viimeisempiin trendeihin, uusien teknologioiden mahdollistamiin innovaatioihin, niiden vaikutuksiin sekä datatalouteen. Tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa tekoäly ja koneoppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa; älykäs teollisuus ja robotisoitu logistiikka, tuotanto ja liikenne; luotettava IoT ja tietoliikenne (5G); kestävä automaatio; tilannekuva; data-analytiikka; FinTech; big data. https://www.univaasa.fi/fi/tutkimus/tutkimusalustat/digital-economy

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 5-6 (2968–3461 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 14.3.2021. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomen- tai englanninkieliset asiakirjat:

 • Ansioluettelo 
 • Ansioluetteloa täydentävä opetusportfolio
 • Tieteellisen julkaisutoiminnan luettelo
 • Selvitys meneillään olevasta tutkimuksesta ja tulevaisuuden tutkimusintresseistä
 • Julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna sähköiset kopiot niistä enintään 6 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. 
 • Motivaatiokirje

Lisätietoja tehtävästä:

 • Dekaani Helinä Saarela, p. 029 449 8507
 • Professori Vesa Annola, p. 029 449 8442
 • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

Tämä paikka löytyy englanniksi osoitteesta: https://www.univaasa.fi/en/open-positions

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan trendikäs ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 16.02.2021 10:00Hakuaika päättyy: 14.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus