Tohtorikoulutettava, johtamisen yksikkö (2-4 kpl)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.  

Haemme nyt johtamisen akateemiseen yksikköön tohtorikoulutettavia 2-4 vuotta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen  1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävä:

Tehtävät sijoittuvat johtamisen akateemiseen yksikköön (School of Management), joista hallintotieteeseen 1-2 paikkaa ja liiketaloustieteeseen, johtamiseen 1-2 paikkaa.

Tehtäviisi kuuluu hallinto- tai kauppatieteellisen alan tohtorin tutkintoon liittyvä tutkimustyö ja opinnot joko yhteiskuntatieteellisessä tai liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa. Työtehtäviisi kuuluu myös vähäisessä määrin opetus- ja yliopistohallinnon tehtäviä yliopiston urarakennemalliin kuuluvalla tavalla. 

Tohtorikoulutettavan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. 

Odotamme sinulta:

Tohtorikoulutettavana olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja olet jatko-opiskelijana Vaasan yliopistossa palvelussuhteen alkaessa. Sinulla on kyky ja motivaatio jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Lisätietoja tutkijakoulun sivuilta:  https://www.univaasa.fi/fi/koulutus/tutkijakoulutus

Keskeisimmät valintakriteerit ovat laadukas tutkimussuunnitelma, opintomenestys, sekä aikaisemmat näytöt tutkimustyöstä (julkaisut, konferenssipaperit). Jatko-opintojen alkuvaiheessa olevan hakijan arvioinnissa painottuu aikaisempi opintomenestys ja tutkimussuunnitelman laatu.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi

Inspiroiva työyhteisö:

Johtamisen yksikön tutkimustoiminta keskittyy neljään tutkimusryhmään: Henkilöstöjohtaminen (HRM), Julkinen toiminta ja organisaatiot, Kompleksisuustutkimus ja Strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä, ja sen kolme keskeistä tutkimusteemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Julkisen toimimisen ja organisaatioiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimeliaan tutkijajoukon. Tieteenalakentässä tutkimusryhmä edustaa hallintotieteitä. Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin.  Strategisen liiketoiminnan kehittämisen ryhmän tutkimus keskittyy verkostoihin ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, strategiaan ja strategiaprosesseihin sekä palveluliiketoimintaan.

Tehtävän opetustyön osuus kohdentuu yksikön koulutusohjelmiin.

Lisätietoja: https://www.univaasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/johtamisen-yksikko

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Palkka:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 2–4 (2055-2563 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Hae tehtävää Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 14.3.2021 saakka. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan. Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti ja liität sähköiseen hakulomakkeeseen seuraavat asiakirjat (suomeksi tai englanniksi):

  • Ansioluettelo
  • Muu liite 1: Tutkimussuunnitelma, josta ilmenee väitöskirjatyön vaihe ja suunniteltu aikataulu sekä suunniteltu tutkijaliikkuvuus
  • Muu liite 2: Ajantasainen opintosuunnitelma (HOPS)

Lisätietoja:

  • Dekaani Adam Smale, p. 029 449 8446
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut, Kaisu Piirainen p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Hakujärjestelmään liittyvät kysymykset: careers(a)univaasa.fi

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 05.02.2021 08:40Hakuaika päättyy: 14.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus