Laboratorioinsinööri, avaruusdata ja satelliittiteknologiat (Digital Economy)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt Digital Economy- tutkimusalustalle laboratorioinsinööriä 2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävässä laboratorioinsinööri keskittyy tukemaan yliopiston projekteja avaruusdatan sovelluksiin liittyviä projekteja, rakentamaan uutta infrastruktuuria ja prosesseja piensatelliittien tietoliikenteen toteuttamiseksi ja kehittämään avaruusdatalaboratoriota. Tehtäväkausi alkaa 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijaitsee Vaasassa ja tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Sinun roolisi

Pääasiallinen roolisi on toteuttaa ja käyttää maa-aseman laitteisto- ja ohjelmistoprosesseja kahteen tai useampaan piensatelliittimissioon liittyen. Tehtävään sisältyy maa-aseman kehitysprosessin johtaminen mukaan lukien taajuusvaraussertifikaattien hankinta kansallisilta ja kansainvälisiltä viranomaisilta. Työskentelet yhdessä muiden yliopistoprojektien jäsenten kanssa Suomessa ja Ruotsissa sen varmistamiseksi, että kehitettävä maa-asemajärjestelmä noudattaa tarkastustestauksen standardeja. Lisäksi tehtävään valittava henkilö tukee avaruusdatan ja satelliittiteknologioiden laboratorion vaiheittaisessa kehittämisessä ja keskittyy piensatelliittien toiminnan, GNSS:n ja muiden paikannustekniikoiden testaukseen sisä- ja ulkohavainnoinnissa. Sinulta odotetaan ajoittain osallistumista opiskelijoiden avaruuteen ja satelliittidataan liittyviin projekteihin.

Avaruusdatan ja satelliittiteknologioiden laboratorioinsinöörinä johdat Vaasan yliopiston piensatelliittien maa-aseman kehitystä ja käyttöä.  Tehtäviisi kuuluu järjestelmän dokumentointi ja toteuttaminen systeemiteknisin konseptein sekä laitteistojen ja ohjelmistojen tietoliikenneteknisten komponenttien käytännön välinetason integrointi satelliittien/hyötykuorman säätelyä ja ohjausta varten. Piensatelliitin (cubesat) ja maa-aseman välinen tietoliikenne sisältää hyötykuormadatan siirron paikalliseen tallennusjärjestelmään arkistointia varten. Laboratorioinsinööri työskentelee yhdessä ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa tietoliikenne- ja arkistointijärjestelmän testauksessa ja toimii maa-aseman lisensoituna RF-operaattorina.  

Työskentelet suoraan projektipäällikön kanssa sen varmistamiseksi, että toiminnan tavoitteet täyttyvät. Avaruusdatan ja satelliittiteknologioiden laboratorioinsinöörinä tuet tieteellistä tutkimusta ja organisaation tutkimuspainotteisia tehtäviä. Sinun odotetaan osallistuvan tutkimusten suunnitteluun ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen, tukevan tutkimuskokeiluissa ja laativan esityksiä projektikokouksiin ja konferensseihin sekä seminaareihin tarpeen mukaan.   

Tehtävät:

 • maa-aseman tietoliikennetoimintojen suunnittelu ja kehittäminen vuorovaikutuksessa tiiminjäsenten kanssa
 • yhteensopivien tietoliikenneteknologisten komponenttien määritys ja hankinta
 • maa-asemajärjestelmän rakenteen, testimenettelyjen ja tulosten dokumentointi  
 • maa-asemajärjestelmän rakenteen validointi/verifiointi liittyen piensatelliittimission suunnitelmiin ja piensatelliittien vaatimuksiin
 • laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien integrointi maa-aseman tietoliikennejärjestelmän ja dataportaaliyhteyden toteuttamiseksi
 • koko järjestelmän tietoliikenteen testaus ja vertailuanalyysi
 • asianmukaisten RF-operaattorilisenssien (yleinen luokka / HAREC) hankinta tarvittaessa 

Odotamme sinulta

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla aikaisempaa kokemusta kuutiosatelliittien kehityksestä tiimeissä (mukaan lukien akateemiset hankkeet) ja kiinnostusta kehittää yliopiston avaruustalouskapasiteettia. Henkilöllä on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin ja alueellisiin kuutiosatelliittiprojekteihin mukaan lukien Maan havainnointiteknologiat ja GNSS-sovellukset usean yliopiston projektiympäristössä.

Tehtävä edellyttää kokemusta systeemitekniikan konsepteista, etenkin dokumentoinnista sekä radiotaajuustietoliikenteestä ja -elektroniikasta.

Hakijalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto liittyvällä tieteenalalla, esimerkiksi systeemitekniikassa, elektroniikassa, tietoliikenteessä, automaatiossa, sähkötekniikassa tai vastaavassa. Kiinnostus tai tausta tohtoriopinnoista katsotaan myös eduksi.

Valinnan todennäköisyyttä parantaa, jos sinulla on kokemusta seuraavista:

 • tutkimusprojekteihin osallistuminen ja siitä raportoiminen
 • useiden ohjelmointikielten, etenkin Pythonin, tuntemus
 • perustason tilastokäsitteet ja datan muokkaus
 • tietoliikennelinkkibudjetin laskenta
 • GNSS-algoritmit ja paikannustekniikat
 • englanti, suomi ja ruotsi
 • erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot, näyttöä kyvystä soveltaa edellä mainittuja vuorovaikutukseen tiimien sisällä ja välillä

Vaasan yliopisto noudattaa tutkimuksen vastuullisen arvioinnin ja DORA-julistuksen periaatteita.

Inspriroiva työyhteisö

Työtehtävät suoritetaan Digital Economy-tutkimusalustalla.

Vaasan yliopiston Digital economy-tutkimusalusta on avoin tutkimusalusta, jolla tutkitaan monitieteisesti uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita sekä niiden vaikutusta yksilöihin, organisaatioihin, toimialaan ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheita ovat tekoäly, koneoppiminen, automaatio, avaruusdataprosessit sekä digitalisoitumisen vaikutus tapaamme työskennellä, viestiä ja kehittää liiketoimintaa.

Meillä on vahvat verkostot ja vastuulliset toimijat tutkimuksessa, koulutuksessa ja suhdetoiminnassa. Työyhteisönä tiimimme on monimuotoinen, kansainvälinen ja kannustava. Yhteistyö ja kollegoiden tuki edistää hyvinvointia ja inspiroi työskentelyä.  

Palkkaus

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuuskehikon tasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 23.4.2021. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen liitetään seuraavat asiakirjat (englanninkielisinä):

 • Ansioluettelo (edellytetään ansioluettelomallin käyttöä kts. ohjeet
 • Selvitys meneillään olevasta tutkimuksesta ja tulevaisuuden tutkimusintresseistä

Lisätietoja

 • Professori ja tutkimusalustan johtaja, Heidi Kuusniemi
 • Tutkimusohjelman johtaja, Kendall Rutledge

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers@uwasa.fi

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana.


Hakuaika alkaa: 08.04.2021 13:00Hakuaika päättyy: 23.04.2021 23:59

Jaa ilmoitus