Professori/tutkimusjohtaja, Liiketaloustiede erityisesti liiketoiminnan kehittäminen

Professori / tutkimusjohtaja, Liiketaloustiede erityisesti liiketoiminnan kehittäminen, Kokkola

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme nyt liiketaloustieteen, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen professoria/tutkimusjohtajaa. Tehtävä täytetään hakijan pätevyydestä riippuen joko professorin tai tutkimusjohtajan tehtävänä. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2023 saakka. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. 

Professuuri/tutkimusjohtajan tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopiston Johtamisen akateemiseen yksikköön (School of Management). Tehtävän sijoituspaikka on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka on Jyväskylän, Vaasan ja Oulun yliopistojen monitieteinen, 3000 aikuisopiskelijan ja noin 100 yliopistolaisen osaamisyhteisö.

Sinun roolisi:

Professorin/tutkimusjohtajan tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professori/tutkimusjohtaja edistää Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän myönteistä kehitystä vahvistamalla alueen liiketaloustieteen tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Kokkola on Vaasan ohella Suomen vientivaltaisia alueita, joissa on vireä elinkeinoelämä ja korkea työllisyysaste. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä sekä tarjota osaamista kasvuun ja kansainvälistymiseen myös alueen pienille ja keskisuurille yrityksille. Tehtävässä korostuu vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa sekä näkyvyys alueella.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on tiivis yhteys elinkeinoelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Professori/tutkimusjohtaja vahvistaa yhteyksiä alueellisiin sekä kansallisiin yhteistyökumppaneihin ja toimii kiinteässä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Tehtäviin kuuluu olennaisena osana tutkimusprojektien hankinta, suunnittelu ja johtaminen, rahoituksen hankkiminen, tutkimusryhmän kokoaminen ja oman tutkimusalueen tutkimustiedon käytön edistäminen elinkeinoelämässä. Toimenkuva on tutkimuspainotteinen. Tehtäviin sisältyy myös opinnäytetöiden ohjaustehtäviä ja opetustehtäviä, jotka kohdentuvat Kokkolassa toimivaan Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan.

Tehtävän vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Täyttömenettelyn osalta suunnitelmaa noudatetaan soveltuvin osin huomioiden johtosäännön päivitykset ja tarvittaessa tutkimusjohtajan kelpoisuusvaatimukset.

Odotamme sinulta:

Professorilla tulee olla tohtorin tutkinto ja korkeatasoinen tieteellinen pätevyys. Tehtävässä edellytetään kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi edellytetään taitoa toimia akateemisena johtajana. 

Professorilta odotetaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä. Kelpoisuutta arvioitaessa korostuu tieteellinen pätevyys ja soveltamisalan tuntemus sekä kehittämisprojektien hankintaan ja johtamiseen liittyvä kokemus. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa sekä osoitettu kyky verkottumiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi huomioidaan opetuskokemus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte ja näytöt opinnäytetöiden ohjaamisesta, pedagoginen koulutus sekä taito tuottaa oppimateriaalia. Professorilta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalalta, mutta se luetaan tehtävään otettavalle ansioksi.

Tutkimusjohtajan ansiot vastaavat professorin tehtävässä vaadittuja ansioita kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa painotetaan erityisesti tuloksellista toimintaa tutkimustoiminnan ja tutkimusprojektien johtamisessa, menestystä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä näyttöjä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Mikäli tutkimusjohtajan tehtäviin ei liity merkittävässä määrin opetustehtäviä, voi opetusansioiden painoarvo olla vähäisempi kuin valittaessa professorin tehtävään.  

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana/hakemuksen-kasittely-ja-valintaprosessi.

Inspiroiva työyhteisö:

Johtamisen oppiaineen tutkimustoiminta keskittyy kahteen tutkimusryhmään: Henkilöstöjohtaminen (HRM) ja Strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä, ja sen kolme keskeistä tutkimusteemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Strategisen liiketoiminnan kehittämisen ryhmän tutkimus keskittyy verkostoihin ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, strategiaan ja strategiaprosesseihin sekä palveluliiketoimintaan.

Johtamisen ja organisaatioiden kandidaattiohjelman lisäksi oppiaineessa toimii neljä maisteriohjelmaa: Henkilöstöjohtaminen, Strategic Business Development (EFMD-akkreditoitu), Liiketoiminnan kehittäminen (Kokkola) ja Kasvuyritysten johtaminen (Seinäjoki). Lisäksi tarjolla on markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön kanssa yhteistyössä toteutettu kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma, sekä Master’s Degree Programme in International Business (EFMD-akkreditoitu).

Lisätietoja: www.univaasa.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johto/johtamisen-yksikko

Lisätietoa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta: www.chydenius.fi/

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/fi/yliopisto-tyopaikkana

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 8–11 (4824 € - 7109 €) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hae tehtävää:

Tehtävää hetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 29.11.2020 saakka. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat suomen- tai englanninkieliset asiakirjat:

 • Ansioluettelo
 • Liite 1 Ansioluetteloa täydentävä Opetusportfolio
 • Liite 2 Tieteellisen julkaisutoiminnan luettelo
 • Liite 3 Tutkimussuunnitelma/selvitys meneillään olevasta tutkimustoiminnasta. 
 • Liitteet 4-10 Julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna sähköiset kopiot niistä enintään 10 julkaisusta ja muusta työstä, jotka hakijan mielestä on otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuutta ja ansioitaan. Hakemukseen liitettävät julkaisut voidaan tarvittaessa yhdistää. Kuitenkin niin, että liitteitä on enintään 7 kappaletta. 

Lisätietoja: 

 • Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 • Lisätietoja tehtävästä antaa:
  • Dekaani Adam Smale, p. 029 449 8446
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

Hakuaika alkaa: 22.10.2020 15:30Hakuaika päättyy: 29.11.2020 23:59

Jaa ilmoitus