Erityisasiantuntija, innovaatiotoiminta

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme innovaatiotoiminnan erityisasiantuntijaa edistämään yliopiston tutkimustulosten ja innovaatioiden yhteiskunnallista hyödyntämistä ja kaupallistamista. Työsuhde alkaa 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan ja on toistaiseksi voimassaoleva.

Sinun tehtäväsi

Erityisasiantuntijana edistät yliopistoyhteisömme innovaatioiden ja tutkimustulosten yhteiskunnallista hyödyntämistä, kehität henkilöstömme osaamista ja tuet erityisesti tutkimustuloksien kaupallistamisessa.  Ydintehtäviisi kuuluvat mm.

 • tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvien innovatiivisten toimintamallien ja tukipalveluiden kehittäminen yhteistyössä Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu –yksikön kanssa
 • tuki yrittäjiksi aikoville
 • aktiivinen yhteistyö ja verkostoituminen yliopiston sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten tutkimusyhteisön, rahoittajien ja yritysten kanssa
 • yliopistoyhteisössä syntyneiden ideoiden ja tulosten tunnistaminen ja arvioinnin järjestäminen
 • mahdollisuuksien luominen tutkijoiden ja yritysten väliselle tutkimus –ja innovaatioyhteistyölle
 • toimintaan liittyvien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja niistä tiedottaminen
 • yliopistoyhteisön/tukijoiden tukeminen rahoituksen löytämisessä sekä hankevalmisteluun osallistuminen
 • IPR -neuvonta ja/tai palvelun piiriin ohjaaminen

Odotamme sinulta

Menestyäksesi tehtävässä toivomme sinulta monipuolista osaamista useammalla alla mainitulla osa-alueella:

 • alan osaamista tutkimuksen, koulutuksen tai käytännön pätevöitymisen kautta, esim. yritystoiminnasta ja startupeista
 • kokemusta innovaatiotoiminnasta 
 • kokemusta tutkimusten suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinaatiosta
 • erinomaisia verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja 
 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, tohtorin tutkinto luetaan eduksi
 • hyvää osaamista keskeisistä tutkimusrahoitusinstrumenteista ja kokemusta tutkimusrahoituksen hankinnasta
 • sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa
 • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Palkkaus

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuuskehikon tasolle 12 (4375 e/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus ja CV. Hakuaika päättyy 8.6.2020.

Lisätietoja

 • Lisätietoja tehtävästä antava Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto (p. 029 449 8291 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@univaasa.fi)
 • Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 18.05.2020 09:00Hakuaika päättyy: 08.06.2020 23:59