Tuotantotalouden Tenure Track -tehtävä - alana älykäs ja innovatiivinen tuotanto (apulaisprofessori/professori)

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme ensisijaisesti apulaisprofessorin (Tenure track) tai professorin  uravaiheessa olevaa henkilöä tuotantotalouden oppiaineeseen. Tehtävän tutkimusprofiili painottuu älykkääseen ja innovatiiviseen tuotantoon.  Työsuhde alkaa 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävä

Tehtävä sijoittuu Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön (School of Technology and Innovations) ja siihen liittyy yhteistyötä yliopiston Digital Economy –tutkimusalustan edustamiin aihealueisiin suuntautuen. Tehtävän erityisosaaminen voi liittyä, mutta ei rajoitu, joihinkin seuraavista tuotantotalouden kannalta relevanteista aihealueista, joilta hakijoilta toivotaan näyttöjä: 

 • Älykäs ja innovatiivinen tuotanto 
 • Tuotanto-, palvelu- ja tuotekehitysprosessien uudistaminen
 • Muuttuvien markkinoiden ennakointi ja analysointi 
 • Data-analytiikka ja tuotantotaloudelliset sovellukset
 • Kestävä, kustannus- ja resurssitehokas tuotanto
 • Tuotannon johtaminen/laatujohtaminen
 • Tuotannonohjaus ja logistiikka

Tehtäviin kuuluu tutkimus- ja kehityshankkeiden suunnittelu ja johtaminen, sekä tutkimustulosten aktiivinen julkaisu ja soveltaminen. Tehtävään sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta ja opetuksen kehittämistä. Opetus- ja ohjauspanos kohdentuu tuotantotalouden alan koulutusohjelmiin kandidaatti-, maisteri- ja DI -ohjelmissa. Tehtävät sekä vastuut määritellään tehtävään valitun uravaiheen mukaan ja niistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa (1612 h/vuosi).

Vaasan yliopistossa tuotantotalouden oppiaineen opetus ja tutkimus liittyvät energia-, teollisuus- ja muidenkin järjestelmien suunnitteluun, analysointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Tuotantotaloutta Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskellaan tekniikan ja kauppatieteen kandiohjelmissa, tekniikan ja kauppatieteen maisteriohjelmissa sekä teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Lue lisää:

Odotamme sinulta

Hakijoilta vaaditaan tohtorin tutkinto ja sen lisäksi erinomaisia akateemisia ansioita ja  näyttöä potentiaalista tuottaa erinomaista tutkimusta. Lisäksi hakijoilta edellytetään tuotantotalouden alaan liittyvää opetus-, tutkimus- ja ohjauskokemusta, kokemusta projektinjohtamisesta, näyttöjä ulkopuolisen tutkimus- ja/tai t&k –rahoituksen hankkimisesta sekä yritysyhteistyöstä. Työssä menestyminen edellyttää myös tuotantotalouden alan kvantitatiivisten ja teknologisten analyysimenetelmien hallintaa. Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, joiden mielenkiinnon kohteet ovat poikkitieteellisiä ja joilla on näyttöä korkeatasoisesta opetuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä.

Tarkemmat tiedot tehtävistä, vaatimuksista ja täyttömenettelystä löytyvät täyttösuunnitelmasta.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen ja lisäät hakemukseesi täyttösuunnitelmassa määritellyt liitteet. Hakuaikaa on jatkettu 5.6.2020 saakka.

Lisätietoja

 • Tehtävä täytetään ensisijaisesti tenure track -järjestelmän mukaisena määräaikaisena apulaisprofessorin (Associate Professor) tai toistaiseksi voimassa olevana professorin (Professor) tehtävänä. Taso riippuu hakijan ansioista ja uravaiheesta. Lisätietoja Vaasan yliopiston tenure track -menettelystä:   https://www.univaasa.fi/fi/rekry/hakuprosessi/yliopistoura/
 • Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.
 • Asettautumispalveluita Suomen ulkopuolelta saapuvalle työntekijälle on saatavilla.

Lisätietoja tehtävästä antaa

 • Harry Linnarinne, dekaani, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö, puh. +358 29 449 8705 
 • Professori Petri Helo, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö, puh. +358 29 449 8551
 • Sähköposti: etunimi.sukunimi@univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)univaasa.fi

Tämä paikka löytyy englanniksi osoitteesta: www.univaasa.fi/en/rekry/

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon.  Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry.  

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

Hakuaika alkaa: 20.04.2020 10:00Hakuaika päättyy: 05.06.2020 23:59