Tutkija/projektitutkija, markkinointi

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme. 

Haemme nyt Markkinoinnin ja viestinnän yksikköön markkinoinnin tutkijaa/projektitutkijaa kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Nimike täsmentyy valittavan henkilön pätevyyden mukaan. Työsuhde alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä sovelletaan 6 kk koeaikaa.  

Sinun roolisi:

Tehtävä sijoittuu Markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä (School of Marketing and Communication) toimivaan "kulutustutkimus ja asiakasarvon luominen"- tutkimusryhmään. Tutkimuksen teemana on innovaatioekosysteemit yritysten välisillä markkinoilla. Pääasiallinen tehtävä on osallistua tutkimusprojektiin, B2B Ecosystem Playbook - Tools, models and services for managing B2B co-innovation and business ecosystems. Hanke tuottaa tutkimuslähtöisesti innovaatioekosysteemin johtamistyökaluja kiinteässä yliopisto-yritys –yhteistyössä. Hankkeen tutkijana vastuullasi on tutkimuksen tekeminen; aineiston keruu, aineiston analysointi, tulosten raportointi ja hankkeen hallinnolliset tehtävät. Hankkeen tuloksia raportoit sekä akateemiselle yleisölle (konferenssi- ja journal-julkaisut) että yrityksille ja muille liike-elämän käytännön toimijoille (hankeworkshopit ja hankeraportit).

Tutkijan/projektitutkijan vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. 

Inspiroiva työyhteisö:

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry.

Innovaatioekosysteemit ovat ajankohtainen mielenkiinnon kohde sekä tämän päivän liiketoiminnassa että akateemisessa yhteisössä. Hanke on näköalapaikka toimiviin suomalaisiin ja kansainvälisiin innovaatioekosysteemeihin ja menestyviin kansainvälisiin yrityksiin. Tutkimushanketta johtaa professori Hannu Makkonen, joka osallistuu myös itse hankkeessa tehtävään tutkimukseen ja auttaa ja opastaa tutkimuksen eteenpäin viemisessä.

Lisätietoja: https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/faculties/markkinoinnin_viestinnan_yksikko/

Odotamme sinulta:

Tehtävänimike täsmentyy valittavan henkilön pätevyyden mukaan. 

Tutkijana sinulla on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai tutkimuksen/työkokemuksen kautta hankittu vahva käytännön kokemus. 

Projektitutkijana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä suomen kielen taito Vaasan yliopiston kielellisten linjausten mukaisesti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Palkka:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijan tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5 (2936 €/kk) ja projektitutkijan vaativuustasoille 2-4 (2033-2535 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen:

Hae tehtävää Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 22.9.2019. Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit (suomeksi tai englanniksi):

Lisätietoja

  • Professori Hannu Makkonen, puh. +358 29 449 8102
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut, Kaisu Piirainen puh. +358 29 449 8428
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Hakujärjestelmään liittyvät kysymykset: careers(a)univaasa.fi


Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan trendikäs ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.


Hakuaika alkaa: 05.09.2019 12:00Hakuaika päättyy: 22.09.2019 23:59