Yliopisto-opettaja, tuotantotalous

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Sinun roolisi

Yliopisto-opettajan tehtävän opetusalana on tuotantotalous. Tehtävä on sijoitettu tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön. Tehtävä on opetuspainotteinen ja tehtävä täytetään toistaiseksi. Valittavan henkilön toivotaan ottavan tehtävän vastaan 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään sisältyy opetusta, opinnäytetöiden ohjausta sekä muita tehtäviä seuraavasti:

  • Opetustehtävät liittyvät muun muassa seuraaviin tuotantotalouden teemoihin: logistiikka ja tuotannonohjaus, laadunhallinta ja luotettavuustekniikka, teollinen analytiikka, projektijohtaminen (projekti- ja portfolionhallinta), järjestelmätekniikka (engl. systems engineering), yrityksen reaaliprosessit, tuote- ja palvelukehitys sekä -suunnittelu, teknologiajohtaminen, operaatioiden johtaminen, tietämyksenhallinta (engl. knowledge management) ja prosessijohtaminen
  • Opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä
  • Ohjaustehtävät, seminaarien pito, kandiprosessin hallinta, kandityö-, gradu- sekä DI-työohjauksia
  • Opetukseen ja hallintoon liittyviä työtehtäviä (mm. opiskelijavalinnat)

Tehtävä- ja opetuskokonaisuus määrittyy tarkemmin valittavan henkilön, tarpeen ja kokonaistyöaikasuunnitelman mukaan. Tehtävä kytkeytyy läheisesti tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaatin ohjelmaan, tuotantotalouden maisteri- ja DI-ohjelmiin. Tehtävään valittavalta edellytetään sujuvan englannin kielen taidon lisäksi sujuvaa suomen kielen taitoa (opetuskielet).

Lisätietoja:

https://www.univaasa.fi/fi/education/bachelor/business/itim/ 

https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/maisteriohjelmat/industrial_systems_analytics/ 

https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/maisteriohjelmat/industrial_management/

Vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Inspiroiva työympäristö

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö tarjoaa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknistieteellistä ja kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Kehitämme erityisesti energia-alan osaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa. Yksikön opetus liittyy sekä tekniikan että kauppatieteellisen alan tutkintoihin. 

Tuotantotalous tähtää koko tuotannollisen toiminto- ja palveluketjun kattavaan opetus- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on kouluttaa monialaisia ammattilaisia, jotka osaavat työssään yhdistää teknillistä, kaupallista ja johtamistaidollista näkemystä. Tutkimuksen pääfokukset ovat Vaasassa strateginen johtaminen, logistiset  järjestelmät, tuote- ja palvelukehitys sekä Lapualla palveluinnovaatiot  (SC-Research-ryhmä). Lue lisää: https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/schools/technology-and-innovations/

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry.

Odotamme sinulta

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta korkeakoulutasoisesta opetustyöstä. Lisäksi vaaditaan laajaa perehtyneisyyttä ja syvällistä oman opetusalan hallintaa sekä hyvä opetustaito.

Valintapäätöstä tehtäessä arvostamme opetuskokemusta tehtäväalueelta, hyviä pedagogisia valmiuksia ja pedagogista koulutusta, taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja muita opetustoimessa saavutettuja ansioita. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös tieteellinen toiminta. Hakijalta saatetaan pyytää opetusnäyte. 

Palkka

Yliopisto-opettajan palkka määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 4-5 mukaan (2535- 2936 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 5.9.2019. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

Lisätietoja

Tehtävän täytössä sovelletaan 6kk koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Professori Jussi Kantola, puh. +358 29 449 8286
  • Dekaani Harry Linnarinne, puh. +358 29 449 8705
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@uva.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers@univaasa.fi

 *-*-*-*

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.

Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi

Hakuaika alkaa: 14.08.2019 12:00Hakuaika päättyy: 05.09.2019 23:59