Yliopistonlehtori, tuotantotalous (Industrial systems analytics)

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Sinun roolisi

Tuotantotalouden yliopistonlehtorin tehtävän opetusalana on monimutkaiset teollisuusjärjestelmät sovelluksineen sekä niiden monipuolinen johtaminen. Tehtävä sijoittuu tuotantotalouden tiimiin Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä.

Kansainvälinen koulutusohjelma -Industrial Systems Analytics- kouluttaa osaajia kehittämään ja johtamaan tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioita teollisuuden energiajärjestelmiin sekä sähkön jakeluun ja käyttöön. Ohjelma yhdistää datatiedettä, laatuosaamista, systeemiosaamista, päätöksentekoa ja projektiosaamista energiajärjestelmien ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Tuotantotalouden yliopistonlehtorin tehtävät ovat opetuspainotteisia ja kohdistuvat pääosin tuotantotalouden maisteri- ja kandidaattiopetukseen. Tehtäviin sisältyy perus- ja jatkotutkintotasoisten opiskelijoiden ohjausta ja opinnäytetöiden tarkastusta.

Keskeisiin opetusaheisiin kuuluu: 

  • Projektijohtaminen, numeeriset menetelmät, projektiliiketoiminta, projektisalkun hallinta
  • Laadunhallinta ja siinä käytetyt numeeriset ja systemaattiset menetelmät (mm. six sigma)
  • Systeemi- ja palvelusuunnittelu
  • Analytiikka

Yliopistonlehtorin tehtävä sisältää lisäksi tutkimusprojektien valmistelua ja tutkimustoimintaan osallistumista, yhteydenpitoa teollisuuteen ja kumppaneihin, opetuksen kehittämistä ja erilaisiin työryhmiin osallistumista sekä yliopistohallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtorin vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Työsuhde alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä sovelletaan 6 kk koeaikaa. 

Inspiroiva työympäristö

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö tarjoaa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknistieteellistä ja kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Kehitämme erityisesti energia-alan osaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Tuotantotalous tähtää koko tuotannollisen toiminto- ja palveluketjun kattavaan opetus- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on kouluttaa monialaisia ammattilaisia, jotka osaavat työssään yhdistää teknillistä, kaupallista ja johtamistaidollista näkemystä. Tutkimuksen pääfokukset ovat Vaasassa strateginen johtaminen, logistiset  järjestelmät, tuote- ja palvelukehitys sekä Lapualla palveluinnovaatiot  (SC-Research-ryhmä). Lue lisää: https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/schools/technology-and-innovations/

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry.

Odotamme sinulta

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä käytännön kokemusta. Lisäksi arvostetaan korkeakoulutasoista opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä taitoa hyödyntää monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. 

Tutkimusansioiden osalta kiinnitetään huomiota tutkimustoiminnan laajuuteen ja soveltuvuuteen haettavana olevaan tehtävään. Tuotantotalouden alan kokemus, käytännön projektikokemus sekä kansainväliset yhteydet ja sujuva englanninkielen taito katsotaan eduksi.

Yliopistonlehtorilta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä sekä hyviä valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologioita opetuksessa. 

Tehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijat tai osa hakijoista voidaan kutsua antamaan opetusnäyte osana opetusansioiden arvioimista.

Palkka

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta tasojen 5-7 (2936-3946 €/kk) mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla).  Hakuaika päättyy 5.9.2019.

Hakemukseen liitetään:

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Professori Jussi Kantola, puh. +358 29 449 8286
  • Dekaani Harry Linnarinne, puh. +358 29 449 8705
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@uva.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers@univaasa.fi

********

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan trendikäs ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.Hakuaika alkaa: 14.08.2019 12:00Hakuaika päättyy: 05.09.2019 23:59