Yliopisto-opettaja/Yliopistonlehtori, viestintätieteet

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Tammikuusta 2018 alkaen uudistusta vahvistaa neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Haemme nyt markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön viestintätieteiden yliopisto-opettajaa/yliopistonlehtoria 3-5 vuoden määräajaksi. Tehtävä täytetään hakijan pätevyydestä riippuen joko yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tehtävänä. Työsuhde alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Markkinoinnin ja viestinnän yksikköön kuuluu kolme oppiainetta: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet. Tehtävä sijoittuu viestintätieteiden oppiaineeseen. Viestintätieteissä tehtävän tutkimuksen erityisiä vahvuusalueita ovat organisaatioiden viestintä, digitaaliset yhteisöt, sosiaalisen median ja pelien tutkimus sekä tekninen viestintä ja sen käyttäjälähtöisyys. Lisätietoja: www.univaasa.fi/fi/about/organisation/faculties/communication_studies

Tehtävät:

Sekä yliopisto-opettajan että yliopistonlehtorin tehtävä ovat opetuspainotteisia keskittyen lähinnä viestintätieteiden kandidaattiohjelman perus- ja aineopintotasoiseen opetukseen. Yliopistonlehtorin tehtävään sisältyy myös opinnäytetöiden ohjaamista ja laaja-alaista vastuuta opetuksen, koulutusohjelmien ja oppiaineen kehittämisestä.

Tähän tehtävään liittyvässä opetuksessa painottuvat työelämän viestintään ja viestintätaitoihin, digitaalisiin ympäristöihin kirjoittamiseen ja tieteelliseen viestintään, retoriikkaan sekä kielenhuoltoon liittyvät sisällöt. Visuaalisen viestinnän tuntemus katsotaan eduksi.

Lisäksi yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori tekee alaansa liittyvää tutkimusta osana viestintätieteiden tutkimusryhmää (www.univaasa.fi/fi/research/groups/communication). Tehtävään kuuluu myös yliopistohallinnollisia tehtäviä.

Vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Vaatimukset:

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta korkeakoulutasoisesta opetustyöstä. Lisäksi vaaditaan laajaa perehtyneisyyttä ja syvällistä oman opetusalan hallintaa sekä hyvä opetustaito.  

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös kykyä johtaa ja kehittää koulutusta.

Tehtävään valittavalta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä sekä hyviä valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa.

Valintapäätöstä tehtäessä arvostamme opetuskokemusta tehtäväalueelta, hyviä pedagogisia valmiuksia ja pedagogista koulutusta, taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja muita opetustoimessa saavutettuja ansioita. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös tieteellinen toiminta. Hakijalta saatetaan pyytää opetusnäyte. 

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Nyt haettavana olevan tehtävän opetuspanos on kokonaan suomeksi. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa, jonka esimies määrittää yhteistyössä valittavan henkilön kanssa. Työnantaja tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Palkka:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 4-5 mukaan (2500-2894 €/kk) ja yliopistonlehtorin tasojen 5-7 mukaan (2894-3890 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (4 - 46,3%).

Hakeminen:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 29.4.2018. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

Lisätietoja:

  • Dekaani Pirjo Laaksonen, puh. +358 29 449 8460
  • Professori Merja Koskela, puh. +358 29 449 8353
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut, Kaisu Piirainen puh. +358 29 449 8428

Sähköposti etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)univaasa.fi


Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategiset painoalamme ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät 5400 opiskelijaamme ja 500 työntekijäämme. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. 

Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla laajan työterveyshuollon, joustavat työaikajärjestelyt ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Vaasan yliopistolle myönnettiin joulukuussa 2014 HR Excellence in Research tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry    

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.

Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi

Hakuaika alkaa: 29.03.2018 09:00 Hakuaika päättyy: 29.04.2018 23:59