Tutkijatohtori, viestintätieteet

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Tammikuusta 2018 alkaen uudistusta vahvistaa neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Haemme nyt markkinoinnin ja viestinnän yksikön viestintätieteiden oppiaineeseen tutkijatohtoria 2-3 vuoden määräaikaiseen tehtävään. Työsuhde alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Markkinoinnin ja viestinnän yksikköön kuuluu kolme oppiainetta: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet. Viestintätieteiden erityisiä vahvuusalueita ovat organisaatioiden viestintä, digitaaliset yhteisöt, pelit ja sosiaalinen media sekä tekninen viestintä ja sen käyttäjälähtöisyys. Lisätietoja: www.univaasa.fi/fi/about/organisation/faculties/markkinoinnin_viestinnan_yksikko

Tehtävät:

Tutkijatohtori tekee alaansa liittyvää tutkimusta osana viestintätieteiden tutkimusryhmää (www.univaasa.fi/fi/research/groups/communication). Tutkimuksen toivotaan kohdistuvan viestinnän näkökulmasta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, digitaalisen viestinnän keinoihin, tavoitteisiin, prosesseihin tai digitaalisen vuorovaikutuksen kysymyksiin ja tukevan näin digitaalisen median kehittämistä viestintätieteiden yhtenä keskeisenä painoalana. Tehtävään valittava tukee tutkimuksellaan myös yliopiston digitaalisen talouden ja/tai Innolab-tutkimusalustan toimintaa.

Tehtävän opetustyöpanos kohdistuu pääasiassa mediatutkimuksen ja digitaalisen viestinnän kursseihin viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa ja viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa.

Tukijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa. Tutkijatohtori osallistuu tutkimusryhmän jäsenenä myös täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Vaatimukset:

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta vaaditaan viestintätieteiden tai muun soveltuvan alan tohtorintutkinto ja kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittava opetustaito. Nyt täytettävään tehtävään haemme erityisesti mediatutkimuksen ja digitaalisen viestinnän osaajaa. Eduksi katsotaan visuaalisen viestinnän tuntemus. Arvostamme erityisesti kokemusta kansainvälisestä julkaisutoiminnasta. Tehtävää täytettäessä otetaan myös huomioon näytöt kansainvälisestä tieteellisestä yhteistyöstä ja verkottumisesta sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta.  

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Nyt täytettävänä olevan tehtävän opetuspanos on pääasiassa suomeksi. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa, jonka esimies määrittää yhteistyössä valittavan henkilön kanssa. Työnantaja tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Palkka:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 5–6 (2894–3374 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (4 - 46,3%).

Hakeminen:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 29.4.2018. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

Lisätietoja tehtävästä:

  • Dekaani Pirjo Laaksonen, p. 029 449 8460
  • Professori Tanja Sihvonen, p. 029 449 8269
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi


Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategiset painoalamme ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät 5400 opiskelijaamme ja 500 työntekijäämme. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. 

Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla laajan työterveyshuollon, joustavat työaikajärjestelyt ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Vaasan yliopistolle myönnettiin joulukuussa 2014 HR Excellence in Research tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry    

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa.

Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi

Hakuaika alkaa: 29.03.2018 09:00 Hakuaika päättyy: 29.04.2018 23:59