Vararehtori

Vaasan yliopisto uudistuu, kansainvälistyy ja elää ajassa. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Tutkimuksemme ja koulutuksemme tuottavat mitattavaa arvoa yhteiskunnalle. Panostamme uudistumiseemme voimakkaasti. Yliopistossa on vuoden 2018 alusta neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiot. Uutta luovaa tutkimusta suuntaamme monitieteisille alustoille, joista toimintansa on aloittanut jo VEBIC Vaasa Energy Business Innovation Center. Lisäksi tulemme tekemään avauksia digitaaliseen talouteen sekä liiketoiminnan luovaan innovointiin liittyvässä tutkimuksessa. Avaamme hakuun yli 20 avaintehtävää vahvistamaan merkityksellistä koulutusta ja tutkimusta.

Vararehtorin tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimikausi on määräaikainen ja päättyy 31.12.2020.

Tehtävät

Tehtävässään vararehtori:

  • vastaa yliopiston tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä ja organisoinnista ja johtaa koulutuksen kehittämistyötä
  • tukee rehtoria strategisessa suunnittelussa
  • seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja lainsäädäntöjä sekä vastaa niiden tulkinnasta ja toimeenpanosta yliopistossa
  • edustaa Vaasan yliopistoa tutkimuksen ja opetuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
  • toimii rehtorin sijaisena ja on yliopiston johtoryhmän jäsen

Rehtori ja vararehtorin tehtävään valittu henkilö sopivat tarkemmasta tehtävänkuvasta sekä vastuista ja vararehtorikauden tavoitteista.

Edellytykset

Vararehtorin tehtävään voidaan nimittää henkilö, joka on professori tai on suorittanut tohtorin tutkinnon.

Vararehtorilta edellytetään akateemisen toiminnan ja yliopisto-organisaation tuntemusta sekä kokemusta tutkijakoulutuksesta ja ohjauksesta. Lisäksi edellytetään vankkaa kokemusta monialaisen ja -rahoitteisen tutkimustoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kokemusta esimiestyöstä. Tehtävässä vaaditaan kykyä toimia erilaisissa verkostoissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tehtävään valittavalta odotetaan strategista näkemystä, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi).

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 29.9.2017.

Lisätietoja

Vararehtorin valintaa ja tehtäviä määrittelee Vaasan yliopiston johtosääntö. Hallitus nimittää vararehtorin tehtävään hakeneiden tai suostumuksen antaneiden joukosta rehtorin esityksestä toimikaudeksi, joka kestää enintään rehtorin toimikauden päättymiseen saakka.

Lisätietoja tehtävästä:

  • Rehtori Jari Kuusisto, +358 29 449 8463
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uva.fi 

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uva.fi

Hakuaika alkaa: 01.09.2017 07:00 Hakuaika päättyy: 29.09.2017 23:59