Dekaani, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö (School of Marketing and Communication)

Vaasan yliopisto uudistuu, kansainvälistyy ja elää ajassa. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Tutkimuksemme ja koulutuksemme tuottavat mitattavaa arvoa yhteiskunnalle. Panostamme uudistumiseemme voimakkaasti. Uutta luovaa tutkimusta suuntaamme monitieteisille alustoille, joista toimintansa on aloittanut jo VEBIC Vaasa Energy Business Innovation Center. Lisäksi tulemme tekemään avauksia digitaaliseen talouteen sekä liiketoiminnan luovaan innovointiin liittyvässä tutkimuksessa. Avaamme hakuun yli 20 avaintehtävää vahvistamaan merkityksellistä koulutusta ja tutkimusta.

Yliopistossa on vuoden 2018 alusta neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen (School of Management), Laskentatoimi ja rahoitus (School of Accounting and Finance), Markkinointi ja viestintä (School of Marketing and Communication) sekä Tekniikka ja innovaatiot (School of Technology and Innovations).

Haemme dekaaneja johtamaan 1.1.2018 alkaen näitä akateemisia yksiköitä. Rehtori nimittää päätoimisen dekaanin enintään viiden vuoden toimikaudeksi.

Tehtävät

Dekaani johtaa akateemisen yksikön toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta, taloudesta ja tehokkuudesta. Hän vastaa yksikön henkilöstön työhyvinvoinnista ja toimii yksikön työntekijöiden esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös yliopiston tiedealakohtainen edustaminen rehtorin erikseen määrittelemällä tavalla, tieteenalojen yhtenäinen kehittäminen ja monitieteellisten tutkimusalustojen toiminnan edistäminen. Dekaani vastaa koulutusohjelmien laadun kehittämisestä ja valvomisesta sekä edistää akateemisten yksiköiden välistä yhteistyötä. Dekaanin tehtävistä ja tehtävään ottamisesta määrätään tarkemmin yliopiston johtosäännössä.

Dekaani raportoi rehtorille ja on yliopiston johtoryhmän jäsen. Rehtori määrittelee yhdessä valitun henkilön kanssa dekaanin tarkemman tehtävänkuvan.

Edellytykset

Dekaaniksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtävien edellyttämä ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi yliopistomaailman tuntemusta, strategista näkemystä akateemisen yksikön ja yliopiston kehittämisestä, talouden tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Valintaa tehtäessä arvostetaan kokemusta tieteellisestä tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä näyttöjä oman alan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävässä tarvitaan suomen ja englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 28.9.2017.

Lisätietoja

Dekaanin valintaa ja tehtäviä määrittelee Vaasan yliopiston johtosääntö. Rehtori nimittää hakemusten tai suostumusten perusteella päätoimisen dekaanin tehtävään akateemisen yksikön johtoryhmää kuultuaan enintään 5 vuoden toimikaudeksi.

Lisätietoja tehtävästä:

  • Rehtori Jari Kuusisto, +358 29 449 8291
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uva.fi 
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uva.fi
Hakuaika alkaa: 01.09.2017 07:00 Hakuaika päättyy: 28.09.2017 23:59