Johtaja, Akateemiset palvelut

Vaasan yliopisto uudistuu, kansainvälistyy ja elää ajassa. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Tutkimuksemme ja koulutuksemme tuottavat mitattavaa arvoa yhteiskunnalle. Panostamme uudistumiseemme voimakkaasti. Yliopistossa on vuoden 2018 alusta neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiot. Uutta luovaa tutkimusta suuntaamme monitieteisille alustoille, joista toimintansa on aloittanut jo VEBIC Vaasa Energy Business Innovation Center. Lisäksi tulemme tekemään avauksia digitaaliseen talouteen sekä liiketoiminnan luovaan innovointiin liittyvässä tutkimuksessa. Avaamme hakuun yli 20 avaintehtävää vahvistamaan merkityksellistä koulutusta ja tutkimusta.

Tehtävä

Akateemisten palvelujen johtaja vastaa yliopiston opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen palveluista. Akateemisten palvelujen johtaja vastaa kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden neuvontapalveluista, joita ovat muun muassa opintojen ohjaus ja urapalvelut sekä hakija- ja liikkuvuusasiat. Lisäksi johtaja vastaa tutkimuksen palveluista, joita ovat muun muassa tutkimusrahoituksen koordinointi, tutkijakoulutus- ja liikkuvuus sekä avoimen tieteen edistäminen.

Akateemisten palvelujen johtaja johtaa noin 50 opinto- ja tutkimushallinnon asiantuntijan organisaatiota ja on näistä palveluista vastaavien päälliköiden lähiesimies. Johtaja vastaa yksikkönsä operatiivisen tuloksellisuuden lisäksi sen taloudesta ja raportoi yliopiston johtoryhmälle. Tehtävässä keskeistä on yhteistyö rehtorin, vararehtorin, yliopistopalveluiden johtajien ja akateemisia yksiköitä johtavien dekaanien kanssa.

Johtaja vastaa palveluiden strategisesta kehittämisestä, mikä edellyttää ajantasaista näkemystä toimialan kotimaisista ja kansainvälisistä kehitys- ja muutostrendeistä sekä palveluorganisaation kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään akateemisten palveluiden toimintakentän tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä näyttöä asiantuntijaorganisaation menestyksellisestä johtamisesta. Lisäksi edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Käytännön kokemus yliopistokoulutukseen liittyvien säännösten soveltamisesta katsotaan eduksi.

Kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, joka alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Palkka

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuuskehikon tasolle 13-14. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (4-46,3 %).

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 27.9.2017.

Lisätietoja

  • Vararehtori Jukka Vesalainen, +358 29 449 8463
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uva.fi 
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uva
Hakuaika alkaa: 01.09.2017 07:00 Hakuaika päättyy: 27.09.2017 23:59